Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Linh
Ngày gửi: 21h:23' 12-08-2018
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 776
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 6
Môn: Tiếng Anh
Năm học: 2018 – 2019
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ……………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………...
Số báo danh: ……………………………………
__________________________________________________________________________
I. Chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại trong mỗi câu dưới đây (2 điểm)
1.
A. toothache
B. headache
C. healthy
D. backache

2.
A. cooker
B. architect
C. pilot
D. writer

3.
A. python
B. fairy tale
C. peacock
D. gorilla

4.
A. knife
B. stove
C. fall off
D. stair


II. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau (2 điểm)
1. The post office is ________ to the museum.
A. near B. opposite C. next D. (
2. __________ play with matches. You may get a burn.
A. Don’t B. Doesn’t C. Didn’t D. Will
3. How often ________ you _________ your teeth? – Three times a week.
A. does - brush B. do - brushes C. do - brushing D. do – brush
4. Yesterday, my brother _____________ to the cinema with his friends.
A. went B. go C. going D. don’t go

III. Em hãy chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống cho đúng (2 điểm)
surf
climb
bus
bar
.1/ ______________ the tree 2/ ___________ the Internet


3/ a _____________ of chocolate. 4/ a ____________ stop

IV. Em hãy đọc đoạn văn sau và xác định các câu bên dưới là đúng (T) hay sai (F) (2 điểm)

My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It’s important work but very exciting. I’d also like to meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

T
F

0. Her name is Mary.
(


1. She would like to be a doctor.2. She would like to be a nurse.3. She would like to travel around the word .4. She would like to meet a lot of people.
VI. Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi so với câu gốc (1 điểm)
1. My sister often goes to school on foot.
=> My sister often _________________________________________________________ .
2. Does your class have fifty students?
=> Are there ______________________________________________________________ ?
VII. Sắp xếp các từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh có nghĩa (1 điểm)
1. to / would / like / She / be / a teacher. /
__________________________________________________________________________
2. often / cartoons / watches / TV. /He / on /
__________________________________________________________________________THE END.
 
Gửi ý kiến