Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Thiện
Ngày gửi: 13h:57' 07-09-2018
Dung lượng: 19.9 KB
Số lượt tải: 348
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian: 60 phút Mã đề: 01
Ban CB Học sinh sử dụng tài liệu: ( Khôngđược  Được
Thực hiện phép tính:
14.25 + 14.4
277 + 113 + 323 + 87
 67 + 135 + 33
b) 277 + 113 + 323 + 87
25. 7. 10. 4
Tìm x (x ( N):
(x – 35 ) – 120 = 0
198 – ( x + 4 ) =120
156 – 2x = 82
Thực hiện các yêu cầu sau:
Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 27
Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 17 đồng thời chia hết cho 7
Viết tập hợp 4 số tự nhiên lẻ liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là số 7
Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn bằng 7 nhỏ hơn bằng 47 bằng 2 cách
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp A = {x(N / 17 ≤ x < 27 }
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp B = {x(N*/ x < 1}
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp O = {x(N / 17 – x = 27}
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp C = {x(N / 77 + x = 177}
k) Tìm số liền sau của các số sau: 1777, 170, a, e + 1, x – 2
l) Tìm số liền trước của các số trước: 107, 2000, x , a + 7, b - 1
( Với a, e, x, b là các số tự nhiên)
Tính số phần tử của tập hợp: B = { x(N / 17 ≤ x ≤ 707}
Tính tổng: S = 17 + 19 + 21 + 23 + …107
Phần Hình học:
Cho đường thẳng q đi qua hai điểm M và N, điểm F nằm ngoài đường thẳng q, đường thẳng m cắt đường thằng q tại điểm E. Đường thẳng a cắt đồng thời đường thẳng q và đường thẳng m tại E.
Hãy biểu diễn hình vẽ theo yêu cầu của đề bài
Hai điểm nào trong hình nằm khác phía với điểm thứ ba?
Liệt kê một bộ ba điểm thẳng hàng và một bộ ba điểm không thẳng hàng?

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian: 60 phút Mã đề: 02
Ban CB Học sinh sử dụng tài liệu: ( Khôngđược  Được
Thực hiện phép tính:
29 + 132 + 237 + 868 + 763
997 + (3 + 83)
67. 99
5. 25. 2. 37. 4
b) 5. 125. 2. 8
Tìm x (x ( N):
124 + (118 – x) = 217
165 – (x + 61) = 82
7x – 5 = 16
Thực hiện các yêu cầu sau:
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp H = {x(N / 37 + x = 17}
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp C = {x(N* / 17 + x = 17}
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp M = {x(N / 67 – x = 47}
Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp Q = {x(N / 0 . x = 7}
Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 70 và nhỏ hơn bằng 77 bằng 2 cách
Viết tập hợp 4 số tự nhiên liên tiếp trong đó lớn nhất là 127
Viết tập hợp 4 số tự nhiên lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhất là số 17
Viết tập hợp các số nhỏ hơn bằng 27 và chia hết cho 3
k) Tìm số liền sau của các số sau: 7077, 107, b - 2, e , x + 1
l) Tìm số liền trước của các số sau: 707 , 7000, m , b + 7, c - 2
( Với b, m, x, c là các số tự nhiên)
Tính số phần tử của tập hợp: B = { x(N / 117 ≤ x ≤ 700}
Tỉnh tổng: S = 17 + 20 + 23 + ….+ 49
Phần Hình Học:
Cho đường thẳng e đi qua hai điểm A và B, điểm F nằm ngoài đường thẳng q, đường thẳng t cắt đường thằng e tại điểm E. Đường thẳng a cắt đồng thời đường thẳng t và đường thẳng e tại E.
Hãy biểu diễn hình vẽ theo yêu cầu của đề bài
Hai điểm nào trong hình nằm khác phía với điểm thứ ba?
No_avatarf

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 6

              Thời gian:60 phút                                                              Mã đề: 01

              Ban CB                         Học sinh sử dụng tài liệu: R Khôngđược  Được

1)     Thực hiện phép tính:

a)     14.25 + 14.4

b)     277 + 113 + 323 + 87

c)      67 + 135 + 33

d)     b) 277 + 113 + 323 + 87

e)      25. 7. 10. 4

2)     Tìm x (x Î N):

a)     (x – 35 ) – 120 = 0

b)     198 – ( x + 4 ) =120

c)     156 – 2x = 82

3)     Thực hiện các yêu cầu sau:

a)     Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 27

b)     Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 17 đồng thời chia hết cho 7

c)     Viết tập hợp 4 số tự nhiên lẻ liên tiếp trong đó số nhỏ nhất là số 7

d)     Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn bằng 7 nhỏ hơn bằng 47 bằng 2 cách

e)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp A = {xÎN / 17 ≤ x < 27 }

f)      Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp B = {xÎN*/ x < 1}

g)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp O = {xÎN / 17 – x = 27}

h)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp C = {xÎN / 77 + x = 177}

k) Tìm số liền sau của các số sau: 1777, 170,  a, e + 1, x – 2

l) Tìm số liền trước của các số trước: 107, 2000, x , a + 7, b - 1

( Với a, e, x, b là các số tự nhiên)

4)     Tính số phần tử của tập hợp: B = { xÎN / 17 ≤  x ≤ 707}

5)     Tính tổng: S = 17 + 19 + 21 + 23 + …107

Phần Hình học:

6)     Cho đường thẳng q đi qua hai điểm M và N, điểm F nằm ngoài đường thẳng q, đường thẳng m cắt đường thằng q tại điểm E. Đường thẳng a cắt đồng thời đường thẳng q và đường thẳng m tại E.

a)     Hãy biểu diễn hình vẽ theo yêu cầu của đề bài

b)     Hai điểm nào trong hình nằm khác phía với điểm thứ ba?

c)     Liệt kê một bộ ba điểm thẳng hàng và một bộ ba điểm không thẳng hàng?


 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 6

              Thời gian:60 phút                                                              Mã đề: 02

              Ban CB                         Học sinh sử dụng tài liệu: R Khôngđược  Được

1)     Thực hiện phép tính:

a)     29 + 132 + 237 + 868 + 763

b)     997 + (3 + 83)

c)     67. 99

d)     5. 25. 2. 37. 4

e)     b) 5. 125. 2. 8

2)     Tìm x (x Î N):

a)     124 + (118 – x) = 217

b)     165 – (x + 61) = 82

c)     7x – 5 = 16

3)     Thực hiện các yêu cầu sau:

a)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp H = {xÎN / 37 + x = 17}

b)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp C = {xÎN* / 17 + x = 17}

c)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp M = {xÎN / 67 – x = 47}

d)     Liệt kê tập hợp và cho biết số phần tử của tập hợp Q = {xÎN / 0 . x = 7}

e)     Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 70 và nhỏ hơn bằng 77 bằng 2 cách

f)      Viết tập hợp 4 số tự nhiên liên tiếp trong đó lớn nhất là 127

g)     Viết tập hợp 4 số tự nhiên lẻ liên tiếp trong đó số lớn nhất là số 17

h)     Viết tập hợp các số nhỏ hơn bằng 27 và chia hết cho 3

k) Tìm số liền sau của các số sau: 7077, 107,  b - 2, e , x + 1

l)  Tìm số liền trước của các số sau: 707 , 7000,  m , b + 7, c - 2

( Với b, m, x, c là các số tự nhiên)

4)     Tính số phần tử của tập hợp: B = { xÎN / 117 ≤  x ≤ 700}

5)     Tỉnh tổng: S = 17 + 20 + 23 + ….+ 49

Phần Hình Học:

6)     Cho đường thẳng e đi qua hai điểm A và B, điểm F nằm ngoài đường thẳng q, đường thẳng t cắt đường thằng e tại điểm E. Đường thẳng a cắt đồng thời đường thẳng t và đường thẳng e tại E.

a)     Hãy biểu diễn hình vẽ theo yêu cầu của đề bài

b)      Hai điểm nào trong hình nằm khác phía với điểm thứ ba?

c)     Liệt kê một bộ ba điểm thẳng hàng và một bộ ba điểm không thẳng hàng?

 

 

 
Gửi ý kiến