Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Xuân Trường
Ngày gửi: 17h:48' 08-11-2018
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Thành)
PHÒNG GD& ĐT HÀ TRUNG BÀI KIỂM TRA BỒI DƯỠNG GIỮA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT MÔN: TOÁN 8
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài : 90. phút.

ĐỀ BÀI
Câu 1(1,5 điểm) : Làm tính nhân.
a) 2x. (x2 -3) b) (5x – 2y).(x2 – xy +1) c) (x+1)(x – 1)(x + 2)
Câu 2 (0,5 điểm) Rút gọn và tính giá trị biểu thức.
A = (2x + 3)(4x2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1) - 2x với x = 2018
Câu 3 (1,5 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a)2x + 2y - x2 - xy b)x2 - 25 + y2 + 2xy c) 4x3 + 9x2 - 19 x - 30
Câu 4 (2.0 điểm) Thực hiện phép chia :
a.  b. (8x2 - 26x + 21 ) : ( 2x - 3)
Câu 5(3 điểm) Cho tam giác ABC, trực tâm H. Gọi M là trung điểm của BC. Trung trực của BC và AC cắt nhau tại O. Trên tia đối của OC lấy điểm K sao cho OK = OC. Chứng minh rằng :
a. AHBK là hình bình hành ; b . So sánh OM và AH.
Câu 6(1,5 điểm)
a. Tìm a để đa thức 2x4 - x3 + 6x2 - x + a chia hết cho đa thức x2 + x + 2
b. Tìm đa thức f(x) biết f(x) khi chia cho x - 2 thì dư 5, khi chia cho x - 3 thì dư 7 và khi chia cho ( x- 2) ( x- 3) thì được thương là x2 - 1.


HẾT

Họ và tên học sinh.........................................................Lớp....................... SBD .................HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung
Điểm

1
 a) 2x. (x2 -3) = 2x3 – 6x
b) (5x – 2y).(x2 – xy +1) = 5x.(x2 – xy +1) – 2y.(x2 – xy +1)
= 5x3 – 5x2y +5x - 2x2 y + 2xy2 – 2y
= 5x3 -7x2y + 5x + 2xy2 – 2y
c) (x+1)(x – 1)(x + 2) = (x2 – 12)(x + 2)
= (x2 – 1)(x+2)
= x3 + 2x2 – x - 2
0.5

0.5

0.5

2
A = (2x + 3)(4x2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1) - 2x x = 2018
A = 8x3 + 27 – 8x3 + 2 – 2x
A = 29 – 2x
Thay x = 2018 ta được: A = 29 – 2. 2018
A = - 4007


0.5

3
a)2x + 2y - x2 - xy = 2(x+y) - x(x+y) = (x+y)(2-x)

b)x2 - 25 + y2 + 2xy = (x+y)2 - 25 = (x+y+5)(x+y -5)

c) 4x3 + 9x2 - 19 x - 30 = ( x - 2) ( x+ 3) ( 4x + 5)

0.5

0.5

0.5

4
a. = - 25 b2 c3 + 2ac
b. (8x2 - 26x + 21 ) = ( 2x - 3) ( 4x - 7 )
1.0
1.0

5 . A


K H

O

B M C

a. Do OK = OC; BM = MC nên OM là đường trung bình trong tam giác KBC. suy ra OM // BK; OM =  KB. Mà OM // AH do cùng vuông góc BC Suy ra KB // AH. Tương tự KA // BH . Tứ giác AHBK có các cạnh đối song song nên là hình bình hành.
b. AHBK là hình bình hành nên KB = AH mà OM = KB nên OM = KH

2.0

1.0

6
a. Thực hiện phép chia ta có 2x4 - x3 + 6x2 - x + a = ( x2 + x + 2) ( 2x2 - 3x + 5) + ( a - 10)
 
Gửi ý kiến