Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hua Thi Thanh Xuan
Ngày gửi: 09h:14' 06-05-2019
Dung lượng: 136.0 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI THỬ
KHẢO SÁT 12 TUẦN 25 – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 25 câu)

(Đề có 4 trang)


Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án

1

6

11

16

21

26


2

7

12

17

22

27


3

8

13

18

23

28


4

9

14

19

24

29


5

10

15

20

25

30Câu 1: Ở nước ta, cây công nghiệp hàng năm được trồng nhiều ở Trung du miền núi Bắc Bộ, trong những năm gần đây, phát triển mạnh ở Đăk Lak và Đồng Tháp là:
A. mía B. bông C. lạc D. đậu tương
Câu 2: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 19, phần lớn các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có số lượng gia cầm (năm 2007) là:
A. từ 6 đến 9 triệu con B. trên 9 triệu con
C. từ 3 đến 6 triệu con D. dưới 3 triệu con
Câu 3: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích trồng cây công nghiệp lớn nhất nước ta?
A. Gia Lai. B. Đắk Lắk. C. Bình Phước D. Đồng Nai.
Câu 4: Thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực nước ta trong những năm qua là
A. sản lượng tăng nhanh, đáp ứng vừa đủ cho nhu cầu của hơn 90 triệu dân.
B. bước đầu hình thành các vùng trọng điểm sản xuất lương thực hàng hóa
C. diện tích tăng nhanh, cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi.
D. đảm bảo nhu cầu trong nước, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Câu 5: Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta chưa ổn định?
A. Cơ sở chuồng trại ở nhiều nơi có quy mô còn nhỏ.
B. Dịch bệnh hại vật nuôi vẫn đe dọa trên diện rộng.
C. Việc sử dụng giống năng suất cao chưa phổ biến.
D. Lao động có trình độ kĩ thuật cao còn chưa nhiều.
Câu 6: Cho bảng số liệu
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ( Đơn vị :tỉ đồng)
NĂM
2010
2012
2013
2014

Kinh tế Nhà nước
633 187
702 017
735 442
765 247

Kinh tế ngoài Nhà nước
926 928
1 060 587
1 110 769
1 175 739

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
326 967
378 236
407 976
442 441

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 – 2014?
A. Tổng sản phẩm trong nước giữa các thành phần kinh tế tăng không đều
B. Kinh tế nhà nước tăng nhanh hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
C. Kinh tế nhà nước nhỏ hơn Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
D. Kinh tế ngoài nhà nước tăng chậm hơn Kinh tế nhà nước
Câu 7: Cho bảng số liệu sau đây: Hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2002
(Đơn vị: nghìn ha)

Tổng diện tích
Đất nông nghiệp
Đất lâm nghiệp
Đất chuyên dùng và đất ở
Đất chưa sử dụng

Tây Nguyên
5447,5
1287,9
3016,3
182,7
960,6

Đồng bằng sông Cửu Long
3973,4
2961,5
361,0
336,7
314,2

Để thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long , dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường. B. Cột. C. Tròn. D. Miền.
Câu 8: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam hãy cho biết, trong các đô thị sau, đô thị nào thuộc vùng Đông Nam
 
Gửi ý kiến