Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ni Na
Ngày gửi: 14h:37' 15-05-2019
Dung lượng: 19.3 KB
Số lượt tải: 313
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận
A. quân sự, ngoại giao, văn hóa. B. quân sự, chính trị, ngoại giao.
C. quân sự, kinh tế, ngoại giao. D. chính trị, kinh tế, văn hóa.
Câu 2: Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân là nội dung trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986) về
A. văn hóa. B. pháp luật. C. đối ngoại. D. chính trị.
Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã và đang đưa loài người chuyển sang thời đại văn minh
A. công nghiệp. B. trí tuệ. C. thương mại. D. dịch vụ.
Câu 4: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, vào năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã
A. đề ra Chương trình hành động của Việt Minh. B. thành lập Hội Phản đế Đồng minh.
C. đề ra Đề cương Văn hóa Việt Nam. D. thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.
Câu 5: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi
A. thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.
B. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.
C. kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển.
D. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.
Câu 6: Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một
A. mặt trận thống nhất. B. Đảng Mác - Lênin. C. lực lượng vũ trang. D. Chính phủ liên hiệp.
Câu 7: Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga
A. có sự phục hồi và phát triển. B. phát triển với tốc độ cao.
C. kém phát triển và suy thoái. D. lâm vào trì trệ và khủng hoảng.
Câu 8: Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga (tháng 4 - 1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang
A. cách mạng xã hội chủ nghĩa. B. cách mạng tư sản kiểu mới.
C. tư sản dân quyền cách mạng. D. cuộc nội chiến cách mạng.
Câu 9: Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam ở Gia Định (1859) buộc thực dân Pháp phải chuyển sang thực hiện kế hoạch nào?
A. Đánh nhanh thắng nhanh. B. Chinh phục từng gói nhỏ.
C. Vừa đánh vừa đàm. D. Tiến công ra Bắc Kỳ.
Câu 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16?
A. Quân Trung Hoa Dân quốc. B. Quân Mỹ. C. Quân Anh. D. Quân Pháp.
Câu 11: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), phong trào công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?
A. Mang tính tự phát. B. Bước đầu chuyển sang tự giác.
C. Mang tính tự giác. D. Chuyển dần sang tự giác.
Câu 12: Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mỹ?
A. Pháp. B. Hy Lạp. C. Anh. D. Đức.
Câu 13: Một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là
A. bước đầu khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.
B. giúp cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành.
C. buộc thực dân Pháp nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.
D. bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công nông.
Câu 14: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX thất bại chủ yếu là do
A. nhân dân không đoàn kết với triều đình nhà Nguyễn.
B. thực dân Pháp được sự giúp đỡ của nhiều nước tư bản.
C. triều đình nhà Nguyễn không đứng lên kháng chiến.
D. triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến.
Câu 15: Chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam của Phan Bội Châu chịu ảnh hưởng trực
 
Gửi ý kiến