Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CỦA TUI
Người gửi: Trần Phùng Minh Nhựt
Ngày gửi: 14h:03' 05-09-2019
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 332
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
KIỂM TRA CLĐN lần 2
PHẦN TRẮC NGHỆM (4 điểm)

1/ Kết quả của phép nhân xy( x2 + x - 1) là:
A. x3y + x2y + xy B. x3y - x2y + xy C. x3y + x2y - xy D. x3y + x2y - 1
2/ Kết quả của phép nhân ( x - 2)( x +3) là:
A. x2 +2x +6 B. x2 + 3x - 6 C . x2 + x + 6 D. x2 + x - 6
3/ Giá trị của x trong biểu thức 2x( x - 1) - 2x2 = 4 là:
A. x =2 B. x = -2 C. x = 4 D. x = -4
4/ Một tứ giác có nhiều nhất là:
A. 4 góc vuông B. 3 góc vuông C. 2 góc vuông D. 1 góc vuông
5/Tổng số đo các góc ngoài của một tứ giác bằng:
A. 1800 B.900 C. 3600 D. 5400
6/ Tứ giác ABCD có . Số đo góc D bằng;
A. 500 B. 700 C. 600 D. 900
7/ Hình thang vuông là tứ giác có:
A. 1 góc vuông B. 2 góc kề một cạnh bằng nhau
C. 2 góc kề một cạnh cùng bằng 900 D. 2 góc kề một cạnh bù nhau
8/ Kết quả phép chia ( -2x5 + 6x3 - 4x2 ) : 2x2 là:
A. -x3 + 3x - 2 B. x3 + 3x - 2 C.- x3 + 3x + 2 D. - x3 - 3x - 2
9/ Giá trị của biểu thức ( x3 + 3x2 + 3x + 1 ) : ( x + 1) tại x = 5 là:
A. 6 B. 25 C. 5 D. 36
10/ Kết quả phép chia ( x2 - 3x - 10 ) : ( x + 2 ) là:
A. x + 2 B. x - 5 C. 5 +x D. x - 2
11/ Số dư của phép chia ( x2 - 2x + 4 ) : ( x - 1 ) là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
12/ Đường trung bình của hình thang thì:
A. Song song với cạnh bên B. Song song với hai đáy
C.Bằng nữa cạnh đáy D. Song song với hai đáy và bằng nữa tổng độ dài 2 đáy
13/ Hình thang cân là hình thang có:
A. Hai đáy bằng nhau B. Hai cạnh bên bằng nhau
C. Hai đường chéo bằng nhau D. Hai cạnh bên song song
14/ Giá trị của biểu thức 10x2y3 : ( -2xy2), tại x = 1, y = -1 là:
A. -5 B. 5 C. -10 D. 10
15/ Hệ số a thỏa mãn để 4x2 - 6x + a chia hết có x - 3 là :
A. a = -18 B. a = 8 C. a = 18 D. a = - 8
16/ Kết quả của phép chia ( 7x3 - 7x + 42 ):( x2 - 2x + 3 ) là :
A. - 7x +14 B. 7x -14 C. 7x + 14 D. -7x - 14
Tự luận
Bài 1. Thực hiện các phép tính:
a) 3x .( 5x2 - 2x + 1 ) b) ( x2 -1 )( x2 + 2x ) c) ( 3x3 + 10x2 - 1) : ( 3x + 1)
Bài 2. Tìm x biết;
a) 3x2 = 2x b) 2( 5x - 8 ) - 3( 4x - 5 ) = 4( 3x - 4 ) + 11
Bài 3. Tìm m để đa thức A(x) = x3 – 3x2 + 5x + m chia hết cho đa thức B(x) = x – 2


Bài 4.  Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC, Từ M kẻ các đường ME
song song với AC ( E ∈ AB ); MF
 
Gửi ý kiến