Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hải Yến
Ngày gửi: 18h:51' 29-12-2019
Dung lượng: 143.0 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ

MA TRẬN ĐỀ KSCL HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2018 – 2019.

Mức độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
(TL)


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Nhân, chia đa thức:
Kĩ năng thực hiện phép tính trên các đa thức.
1
0.5đ

1
0.5đ

2
1.0đ
(10%)

Hằng đẳng thức đáng nhớ:
Nhận biết các HĐT để tính toán1
1.0đ
1
1.0đ
(10%)

Phân tích đa thức thành nhân tử: Biết phân tích đa thức thành nhân tử
Biết vận dụng để tìm x.

1
0.5đ
1
0.5đ
2
1.0đ
4
2.0đ
(20%)

Phân thức đại số: Biết tìm ĐKXĐ của biểu thức
Rút gọn biểu thức
Vận dụng để tính toán

1
0.5đ


1
0.5đ

1
0.5đ

1
0.5đ
4
2.0đ
(20%)

Đa giác, diện tích đa giác:
Nhận biết tính chất các hình
Biết tính diện tích các hình
Biết chứng minh các hình thỏa mãn đk cho trước
1
0.5đ

1
0.5đ
2
2.0đ

1
1.0đ


4
4.0đ
(30%)

Tổng
3
1.5đ
1
0.5đ
3
1.5đ
5
3.5đ

2
1.5đ

2
1.5đ
10đ

Tỉ lệ
100%

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯƠNG KHÊ

MÃ ĐỀ 01


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào tờ giấy thi.
Câu 1: Tích của đơn thức -2x và đa thức x2 + 1 bằng:
A. 2x3 + 2x
B. -2x3 - 2x
C. -2x3 + 2x
D. -2x2 + 2

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn 5(x + 2) – x2 – 2x = 0 là:
A. x = 5
B. x = –2
C. x = 0 và x = 5
D. x = 5 và x = -2

Câu 3: Giá trị của m để f(x) = x3 + x2 -11x + m chia hết cho g(x) = x – 2 là:
A. m = 2
B. m = 10
C. m = 12
D. m = 22

Câu 4: Phân thức nghịch đảo của phân thức  là:
A. -
B. 
C. 
D. 

Câu 5: Hình nào sau đây có 2 trục đối xứng:
A. Hình thang cân
B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật
D. Hình vuông

Câu 6: Diện tích hình thoi có hai đường chéo bằng 6cm và 8cm là:
A. 48cm2
B. 14cm2
C. 24cm2
D. 28cm2

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 7: Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a) 5x + 5y; b) x2 – y2 – 2x + 2y c) x2 – 2x – y2 + 1.
Câu 8: Cho biểu thức: 
a) Tìm điều kiện của a để Biểu thức A xác định;
b) Rút gọn biểu thức A;
c) Tìm các giá trị nguyên của a để A có giá trị nguyên.
Câu 9: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M, O lần lượt là trung điểm của BC và AB. Gọi N là điểm đối xứng với M qua O.
a) Tính diện tích tam giác ABC. Biết AC = 5cm, BC = 6cm
b) Tứ giác AMBN là hình gì? Vì sao?
c) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMBN là hình vuông?
Câu 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = 2x2 + 5y2 + 4xy – 4x + 2y + 2023.

(Thí sinh không được sử dụng máy tính và các tài liệu)
............ Hết ............


 
Gửi ý kiến