Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Khánh Duy
Ngày gửi: 22h:49' 16-09-2021
Dung lượng: 477.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH LỚP 11
Có đáp án
----------------
Phần I. Listening.
Part 1. ABC text
You will hear people talking in eight situations. For questions 1 - 8, choose the best answer A, B or C.
Part 2. Writing word.
You will hear an interview with a man call Richard Porter who is a maker of musical instruments calls organs. For question 9 - 19, complete the sentence.


Đáp án:
9 - composer; 10 - concert halls/ concerts;
11 - 9500; 12 - contacts; 13 - mending; 14 - wood;
15 - school/ schoolroom; 16 - (small) museum;
17 - heating (bills; 18 - dry;
Part 3. Answer for each speakers.
You will hear five different cyclists taking about a long - distance race they took part in. For the question 19-23…

Đáp án: 19 - C; 20 - E; 21 - A; 22 - F; 23 - D;
Part 4. ABC text.
You will hear an interview with a TV presenter, Tanya Edwards …
Phần II. Reading
Part 1. ABCD group
You are going to read an extract from a novel. For questions 1 - 8 …
Part 2. Answer for each question
You are going to read an article written by someone who lives on a house a valley….
9 - H - It was the year when the storms ….
10 - F - It almost completely blocked our lane …..
11 - A - It was the river, the Ryburn……
12 - C - They twisted and turned, rising eastwards ….
13 - G - There in the heights it was like the Niagara Falls…
14 - D - it was far deeper than we’d ever seen it….
15 - E - We can thus enjoy, rather than fear, …
Part 3. ABCD each question
For question 16 - 27, read the text and decide …
16 - C- gather; 17 - B enjoy; 18 - C length; 19 - B once;
20 - C in charge of; 21 - B section; 22 - A though; 23 - B visited;
24 - A set; 25 - A become; 26 - D which; 27 - C admire;
Part 4. Writing word.
For the question 28 - 37, read the text …
28 - frequently; 29 - impressive; 30 - comfortable; 31 - flight;
32 - connections; 33 - increasingly; 34 - improvement(s);
35 - noisy; 36 - crowded; 37 - unfortunately;

 
Gửi ý kiến