Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Phương
Ngày gửi: 21h:07' 06-07-2021
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 339
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM
TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNHKIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2016 - 2017
Thời gian làm bài : 90 PhútHọ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM(5đ)
Hãy ghi lại một phương án mà em lựa chọn cho mỗi câu sau.
Câu 1: Nghiệm của bất phương trình 4-2x<6 là :
A. x> -5. B. x< -5. C. x<-1. D. x>-1.
Câu 2: Hình lập phương có diện tích toàn phần là 216cm2 thì thể tích của nó là:
A. 1296cm3 B. 216cm3 C. 72cm3 D. 36cm3
Câu 3: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ?
A. x -3. B. x<-3. C. x -3. D. x>-3.
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình - = là:
A. x ≠ -2; x ≠ 3. B. x ≠ -2; x ≠ -3. C. x ≠ 2; x ≠ 3. D. x ≠ 2; x ≠ - 3.
Câu 5: Cho AD là đường phân giác trong của ta giác ABC thì ta có tỉ số :
A. = . B. = . C. = D. = .
Câu 6: Nếu O là giao của hai đường chéo của hình thang ABCD (AB// CD) thì :
A. = . B. = C. = . D. = .
Câu 7: Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A. x-y =0. B. x2 + 3 = 2. C. 0x +5 =0. D. 3x-2 = 0.
Câu 8: Nếu mỗi kích thước của hình hộp chữ nhật dều tăng gấp 2 lần thì thể tích hình hộp tăng lên gấp mấy lần?
A. 2 lần B. 4 lần. C. 8 lần. D. 6 lần.
Câu 9: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x+3>0. B. 5x+8 0. C. x+3y 0. D. x2 -5<0.
Câu 10: ABC có góc A bằng 900, góc B bằng 350; DEG có góc G bằng 900, góc E bằng 550, khẳng định nào đúng:
A. ABC∽ EGD. B. ABC ∽ GDE. C. ABC ∽ DEG. D. ABC ∽ GED
Câu 11: Tam giác ABC có AD là đường phân giác trong, AB = 8cm, AC = 10cm, BD = 6cm thì cạnh BC có độ dài là:
A. 4,8cm B. 7,5cm C. 13,5 cm D. 10,8cm
Câu 12: Rút gọn biểu thức |5-x| -2x +3 với x>5 ta được:
A. -2-x. B. x+2 C. -2-3x. C. 8-3x.
Câu 13: Rút gọn biểu thức x-| x-3| với x>3 ta được :
A. 2x-3. B. -3. C. 3. D. 2x+3.
Câu 14: Nếu MN là đường trung bình của tam giác ABC thì diện tích tam giác AMN bằng bao nhiêu lần diện tích tam giác ABC?
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Một bể hình hộp chữ nhật chưa có nước, có kích thước đáy là 60cm và 80cm . Khi đổ 120l nước vào bể thì chiều cao của mức nước là :
A. 0,25cm. B. 0,025cm. C. 0,0025cm. D. 25cm.
Câu 16: Tập hợp nghiệm của phương trình (x+4)(x-3) =0 là:
A. {4; 3}. B. { 4: -3}. C. 10,8cm D. {-4: 3}.
Câu 17: Cho a > b, khẳng định nào sau đây là sai:
A. 2a > 2b. B. -3a<-3b. C. 2+a > 2+b. D. -3+a < -3+b.
Câu 18: Một
 
Gửi ý kiến