Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LẦN 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cristiano Nguyễn Đình Huỳnh
Ngày gửi: 20h:42' 26-03-2017
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LẦN 3
Lộc Hà Năm học: 2016-2017
Môn thi: Toán lớp 7
Đề chính thức Thời gian làm bài: 120 phút

_____Đề thi này gồm 01 trang_____


Bài 1: Tính:
a) 
b) 
c) 
Bài 2: a) Tìm các số x, y, z biết:
x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x2 + 2y2 - 3z2 = - 100
b) Cho và a + b + c 0. Tính 
Bài 3: a) So sánh: 910 và 89 + 79 + 69 + 59 + ... + 29 + 19
b) Chứng minh: (3636 - 910) 45
Bài 4: Ba đống khoai có tổng cộng 196 kg. Nếu lấy đi số khoai ở đống thứ nhất, số khoai ở đống thứ hai và số khoai ở đống thứ ba thì số khoai còn lại của ba đống bằng nhau. Tính số khoai ở mỗi đống lúc đầu.
Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm M, N sao cho BM=MN=NC.
a) Chứng minh tam giác AMN là tam giác cân.
b) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB), NK vuông góc với AC (K thuộc AC). MH và NK cắt nhau tại O. Tam giác OMN là tam giác gì? Tại sao?
c) Cho góc MAN = 600. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Khi đó tam giác OMN là tam giác gì?Họ tên thí sinh: …………………………………………. số báo danh: ………..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học: 2010-2011
Môn thi: Toán lớp 7
Bài 1: (6 điểm)
Tính: (mỗi phần cho 2 điểm)
a) = (0,75 điểm)
= (0,5 điểm) = (0,75 điểm)
b)=
(0,75 điểm)
= (0,75 điểm) (0,5 điểm)
c) = (0,75 điểm)
 (0,75 điểm) (0,5 điểm)
Bài 2: (4 điểm)
a) Tìm các số x, y, z biết: (2,5 điểm)
x : y : z = 3 : 4 : 5 và 2x2 + 2y2 - 3z2 = - 100
Theo đầu bài ta có:
 (0,5 điểm)
=>(theo đầu bài 2x2 + 2y2 - 3z2 = -100) (0,5 điểm)
=> x = 6; y = 8; z = 10 Tìm đúng mỗi giá trị x, y cho 0,25 điểm. => 1,5 điểm
b) Cho và a + b + c 0. Tính (1,5 điểm)
Theo bài ra ta có = (0,5 điểm)
=> a = b = c (0,5 điểm)
=> = 1 (0,5 điểm)
Bài 3: (3 điểm)
a) So sánh: 910 và 89 + 79 + 69 + 59 + ... + 29 + 19 (1,5 điểm)
Ta có 910 : 99 = 9
Và (89 + 79 + 69 + 59 + ... + 29 + 19) : 99 = (0,5 điểm)
Mà (0,5 điểm)
=> < 9 (0,5 điểm)
Vậy 910 > 89 + 79 + 69 + 59 + ... + 29 + 19 (0,5 điểm)
b) Chứng minh: (3636 - 910) 45 (1,5 điểm)
- (3636 - 910) chia hết cho 9 vì 36 và 9 chia hết cho 9 => 3636 và 910 cũng chia hết cho 9 (0,5 điểm)
- 3636 có tận cùng là chữ số 6 nên chia cho 5 dư 1 và 910 cũng có tận cùng là chữ số 1 nên chia cho 5 dư 1 => (3636 - 910) chia hết cho 5 (0,5 điểm)
Vì 45 = 5. 9 mà (5
 
Gửi ý kiến