Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de khao sat dau nam 12 mon toan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thủy
Ngày gửi: 22h:27' 08-04-2018
Dung lượng: 509.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN
――――――
Đề thi có 05 trang

KÌ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ THI MÔN: TOÁN, LỚP: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
————————————


Mã đề thi 132


Họ tên thí sinh .....................................................................SBD.....................Phòng thi: ……

Câu 1: Hàm số nào sau đây không liên tục trên R
A. B. C. D. 
Câu 2: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A. B. C. D. Vô nghiệm
Câu 3: Năm số xen giữa các số 1 và – 243 để được một cấp số nhân có 6 số hạng là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O.Gọi M,N lần lượt trung điểm của SA,SB.Giao tuyến của (MNC) và (ABD) là:
A. OM B. CD C. OA D. ON
Câu 5: Cho dãy số xác định bởi với mọi . Tổng của 125 số hạng đầu tiên của dãy số bằng:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O,cạnh bằng , SA=2a. Côsin của góc giữa (SDC) và (SAC) bằng:
A. B. C. D. 
Câu 7: Đẳng thức nào sau đây là sai?
A. B. C. D. 
Câu 8: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán bằng:
A. B. C. D. 
Câu 9: Tính 
A. B. C. D. 1.
Câu 10: Cho . Tính ?
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc (, 0 ( ( ( 2(, biến hình chữ nhật trên thành chính nó?
A. Ba B. Bốn C. Hai D. Không có
Câu 12: Một chất điểm chuyển động có phương trình , trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Số nghiệm của phương trình: với là:
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có , SA (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật có BC=, AB=.Khoảng cách giữa SD và BC bằng:
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho hai đường thẳng song song và Trên lấy 17 điểm phân biệt, trên lầy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.
A. 5950 B. 5690 C. 340 D. 7770
Câu 16: Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 250. Tìm 2 góc còn lại?
A. 650 ; 900. B. 750 ; 800. C. 600 ; 950. D. 600; 900.
Câu 17: Tính 
A. -1 B. 1 C. 3 D. -3
Câu 18: Cho dãy số với . Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?
A. B. 
C. D. 
Câu 19: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu của con kênh tính theo thời gian (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức: . Thời điểm mực nước của kênh cao nhất là:
A. B. C. D. 
Câu 20: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 21: Cho đường thẳng a nằm trong mp(() và đường thẳng b ( ((). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu b cắt (() và mp(() chứa b thì giao tuyến của
 
Gửi ý kiến