Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de khao sat dau nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Bình Yên
Ngày gửi: 15h:22' 09-09-2010
Dung lượng: 188.0 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người

Trường TH số 1 Tam Quan Nam
Lớp:Hai .................. ĐỀ SÁT CL ĐẦU NĂM
Họ và tên: ........................................... NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TOÁN LỚP 2
Thời gian: 40’ (không kể phát đề)


 Học sinh làm trực tiếp vào đề: A. Phần trắc nghiệm ( 4 đ)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1. Số lớn nhất trong các số 57, 49, 51, 89 là :

A. 57 B. 49 C. 51 D. 89.
2. Viết các số : 74, 69, 37, 52 theo thứ tự :

a/ Từ bé đến lớn :...............................................
b/ Từ lớn đến bé :...............................................

3. Bút chì dài khoảng 16.......................?

A. dm B. cm
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo đúng thứ tự :90;.......;........;87

A. 91; 92 B. 88; 89 C.89; 88 D.98 ; 97
5. Tính nhẩm :

a/ 60-10-30=................................. b/ 80-30-10=......................
6. Điền dấu thích hợp(<, >, = )vào chỗ chấm :

45+3......50 45+30.....35+40 45+34.....34+45 54-2......54+2

7. Kết quả của : 93 – 42 – 18 là:

A. 42 B. 41 C. 32 D. 33
8. Ghi số thích hợp vào chỗ chấm :
a/ Từ 1 đến 90 có tất cả các số tròn chục là :............................................................................
..................................................................................................................................................

b/ Một tuần lễ có .........ngàyHọc sinh không được ghi vào phần này
B. Phần tự luận:

Bài 1 : ( 1 điểm) Điền vào chỗ chấm :

24 dm + 5 kg = ……………………
34 dm – 3 dm = ………….............

Bài 2:(2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
43 – 16 31 + 19 96 - 43 48 + 30
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3:(2 điểm)
Tìm x : a/ x + 42 = 94 b/ x – 21 =37
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Bài 4:(1 điểm)Một người nuôi 36 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi người đó còn lại mấy con gà?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BIỂU ĐIỂM

A. Phần trắc nghiệm ( 4 đ)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

B. Phần tự luận: (6 điểm)

Trường TH số 1 Tam Quan Nam
Lớp:Ba ………….. ĐỀ KHẢO SÁT CL ĐẦU NĂM
Họ và tên: .............................. …………….. NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TOÁN LỚP 3
Thời gian: 40’ (không kể phát đề)Học sinh làm trực tiếp vào đề thi:
A. Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1/ Số lớn nhất trong các số 358, 583, 853, 835 nlà :

A. 358 B. 583 C. 853 D. 835
2/ 0:3x1 có kết quả là:

A. 1 B. 3 C. 0 D. 10
3/. Số một trăm mười được viết là:

A. 10010 B. 1010 C.110 D.200

4/ Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

A. 2học sinh B. 6học sinh C. 8học sinh D. 10 học sinh

5/ Tờ giấy bạc 1000 đồng có thể đổi thành mấy tờ giấy bạc 500 đồng?
A. 2tờ B. 3tờ C. 4tờ

6/ Viết tiếp vào chỗ trống: 10, 14, 18, ....., ......
A. 20, 24 B. 22, 23 C. 22, 28 D. 22, 26


7/ Hình bên có mấy hình tam giác ?
A. Có 4 hình tam giác
B. Có 6 hình tam giác
C. Có 7 hình tam giác
D. Có 8 hình tam giác


8/ Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 807; 870;
 
Gửi ý kiến