Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề khảo sát đầu năm môn GDCD 8 Vnen

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Trọng Nghĩa
Ngày gửi: 08h:43' 28-08-2017
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG THCS …………………..

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn : GDCD lớp 8 VNEn

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN KQ
TL
TN KQ
TL
TN KQ
TL


1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
C 2 Việc ba hành sữa đổi hiến pháp

C1.Hiểu được mục đích ra đời của hiến pháp
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1
0.5
5%

1
0.5
10%2
1
10%

2. Tôn trọng, bảo vệ tài sản

C7 vận dụng giải quyết câu 7Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

1
3
30%
1
3
30%

3. Quyền sở hữu tài sản...
C3. Hiểu các quyền sở hữu tài sản


C 5 Phân biệt được tài sản thuộc sở hữu của ai

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1
0.5
5%

1
2
20%2
2,5
25%

4. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
C4 Biết hiến pháp thay đổi mấy lần

1
0.5
5%

5. Yêu thương con người
1
0.5
5%


C6 Biết yêu thương conngười
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ1
3
30%


1
3
30%

T số câu hỏi
T số điểm
Tỉ lệ
2
1,5
15%

2
2.5
25%
1
3
30%

1
3
30%
7
10
100%

TRƯỜNG THCS ĐỀ KHẢO SÁT
Họ tên:…………………………… MÔN GDCD
Lớp: 8C Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời nhận xétI. Trắc nghiệm (4điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1(0.5đ). Mục đích ra đời của HP là gì ?
A. Cụ thể hóa cương lĩnh XD đất nước trong thời kỳ mới
B. Vạch ra phương hướng phấn đấu để Nhà nước tiến lên trong thời gian tới.
C. Để xây dựng gia đình văn hóa D. Công dân có quyền dở hữu tái sản
Câu 2: Việc ban hành, sử đổi, bổ sung Hiến Pháp do cơ quan nào thực hiện
A. Chính Phủ B. Tòa án nhân dân C. Quốc Hội D. Viện kiểm sát.
Câu 3.(0.5đ).Công dân không có quyền sở hữu những tài sản:
Của cải để giành. B. Tư liệu sinh hoạt.
C. Vốn trong doang nghiệp mà mình tham gia. D. Các bảo vật có giá trị văn hóa.
Câu 4. Một trong những nội dung của Hiến pháp nước ta là sự khẳng định tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về…………
A. Công nhân. B. Trí thức C. nông dân D. nhân dân
Câu 5. Em tán thành hay không tán thành với các quan điểm sau đây (2điểm)
Quan điểm
Tán thành
Không tán thành

1. Tài sản chung không cần phải bảo vệ2. Nhà nước không cần phải bảo vệ quyền sở hữu của công dân3. Mỗi công dân đều phải có ý thức tôn trọng, bảo vệ tài sản của người khác và của nhà nước4. Tài sản của Nhà nước là những tài sản thuộc sở hữu toàn dânII. Tự luận (6 điểm)
Câu 6: : (3 điểm)
a. Các câu ca dao, tục ngữ sau đây có ý nghĩa gì ?
b. Em có suy nghĩ gì về tình yêu thương con người ( Viết đoạn văn khoảng đến 5->7 dòng trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương con người ) ?
- Thương người như thể thương thân
- Lá lành đùm lá rách
- Anh em như thể tay chân
- Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Câu 7. (3 điểm)
Tuấn là một cậu bé khá điển trai trong lớp, nhưng nhà nghèo. Mẹ Tuấn chắt chiu mãi mới mua được cho em chiếc xe đạp cũ để đi học. Ở lớp, một số bạn nam đi xe đạp tốt và đẹp hơn. Thỉnh thoảng các bạn ấy cứ trêu Tuấn rằng
 
Gửi ý kiến