Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Hải Ngân
Ngày gửi: 11h:48' 06-11-2018
Dung lượng: 82.1 KB
Số lượt tải: 538
Số lượt thích: 0 người
PGĐT HUYỆN THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG THCS VĂN PHÚ


ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian 90 phút


Bài 1: (1,0 điểm) Điền số thích hợp và dấu chấm:
a) 42m2 6cm2 = ……………cm2 b) 2kg 18g = …………….…g
Bài 2: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
c) 
d) (32,5 + 28,3 2,7 – 108,91) 2018
Bài 3: (2,5 điểm)
3.1. Tìm x: a) ; b) : x = . c) ; d) 5x – 3x = 14
3.2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 
Bài 4: (2,0 điểm) Trong ba ngày nhà bạn Bình bán được 2400 kg vải thiều. Ngày thứ nhất bán được 40% số vải đó, ngày thứ hai bán được số vải còn lại. Hỏi ngày thứ ba nhà bạn Bình bán được bao nhiêu ki - lô - gam vải thiều?

Bài 5: (1,5 điểm) Cho hình tam giác ABC có cạnh đáy BC = 8cm, chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC bằng độ dài cạnh đáy BC.
a) Tính diện tích tam giác ABC
b) Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = .MC. Tính diện tích tam giác BCM
Bài 6: (1,0 điểm) Tính tổng sau:
A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019
b) B = 

----- Hết -----ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 6
Bài
Sơ lược đáp án
Điểm

1.a
42m2 6cm2 = 420006 cm2
0.5đ

1.b
2kg 18g = 2018 g
0.5đ

2.a
64 × 23 + 37 × 23 – 23 = 23x(64+37-1) = 23x100 = 2300
0.5đ

2.b
(44,44 + 78,56) : 12,3 - 2,3 = 123:12,3 - 2,3 = 10 - 2,3 = 7,7
0.5đ

2.c
 = 1
0.5đ

2.d
(32,5 + 28,3 2,7 – 108,91) 2018
= (32,5 + 76,41 – 108,91) 2018
= ( 108,91 – 108,91) 2013 = 0 2018 = 0

0.25đ
0.25đ

3.1.a
2012 : x + 23 = 526 => 2012 : x = 526 – 23
2012 : x = 503 => x = 2012: 503 => x = 4
0.25đ
0.25đ

3.1.b
 x = : = . = 4
0.5đ

3.1.c

0.5đ

3.1.d
( 5 – 3 ) . x = 14 => 2x = 14 => x = 7
0.5đ

3.2
Có 
Vì 
0.25đ

0.25đ

4
Ngày thứ nhất bán được số vải thiều là:

0.5đ


Số vải thiều còn lại sau khi đã bán ngày ở ngày thứ nhất là:


0.5đ


Ngày thứ hai bán được số vải thiều là:

0.5đ


Ngày thứ ba bán được số vải thiều là:

0.5đ

5a.

5b.
/
Vẽ hình đúng
Chiều cao tam giác ABC là : .8 = 6(cm)
Diện tích tam giác ABC là : (cm2)

 Do AM = MC nên MC= AC
Tam giác BCM và ABC có cùng cao nên diện tích tam giác BCM bằng diện tích tam giác ABC. Diện tích tam giác BCM là .24= 15(cm2)

0.5đ
0.5đ0.5đ

6.a
A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019
Số hạng trong dãy tổng là: (2019 – 1): 2 + 1 = 1010 ( số hạng)
Tổng của dãy số là: (2019 + 1) x 505 = 1 020 100


0.25đ
 
Gửi ý kiến