Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề khảo sát khối 10 toán- thpt Luc Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Ly
Ngày gửi: 20h:17' 30-11-2014
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT LỤC NAM
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN I
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: TOÁN - LỚP 10
Ngày thi:30 /11/2014
Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề


Câu 1. (2 điểm)
Cho hàm số f(x) = x2 - 2(m - 1)x + m2 - 3 m +3 (1)
1) Với m = 3, xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.
Câu 2. (3 điểm) Giải phương trình, hệ phương trình sau:
1) .
2)  
3) 
Câu 3. (2 điểm ):
1) Cho tan x = -2. Tính các giá trị lượng giác của góc x, biết x từ 00 đến1800.
2) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm:

Câu 4. (2,5điểm): Cho tam giác ABC, có G là trọng tâm, I là đỉnh thứ 3 của hình bình hành BCIG. J là trung điểm của AC.
1) Chứng minh:  .
2) Chứng minh: .
3) Tìm quỹ tích điểm M biết: 
Câu 5. (0,5điểm) Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn : ab + bc + ca = 1.
Chứng minh rằng: 

--------------------------------Hết-------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh................................................ Số báo danh:............................
Giám thị 1 (Họ tên và ký).....................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)......................................................................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN I
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: TOÁN - LỚP 10
Ngày thi:30 /11/2014


Câu
Phương pháp – Kết quả
Điểm

Câu I
1) Với m = 3, f(x) = x2 - 4x +3. TXĐ
Đỉnh I(2 ; -1).
Bảng biến thiên đúng
Đt đúng

2) PT hoành độ giao điểm: x2 - 2(m - 1)x + m2 - 3 m +3 = 0 (*)
ĐT(1) cắt Ox tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương
 (*) có hai nghiệm dương phân biệt
 . KL
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25


0,5


Câu II
1)Đặt t = x2 ( t  0).
PT trở thành: t2 -3t – 4 = 0 t =-1(loại) hoặc t = 4.
Khi t = 4 ta có x = 2 hoặc x = -2. KL

2) 
. KL
3)Đk: xy 0. hệ


KL: Nghiệm của hệ: (1;1)


0,5
0,5

0,5
0,5
0,50,250,25

Câu III
1) cot x = -1/2.
 (Do tanx và cosx cùng dấu)
Sinx = 
2) ĐK:  .
Đặt 
Hệ : 

Hệ có nghiệm (1) có nghiệm b  Vì a= 2- 2b .
Xét hàm số f(b) = 5b2 -8b + 3 trên  . Lập bảng biến thiên.....
KL : 

0,25

0,5
0,25

0,25

0,250,25


0,25


Câu IV

1) 

2)


3) Ta có

 .
Vậy tập hợp M là đường trung trực của GI


1


0,5

0,50,25


0,25

Câu V
 AD Cô Si có:

Tương tự:


Cộng các bất đaqửng thức ta được 


0,25
0,25
Lưu ý khi chấm bài: Học sinh trình bày chặt chẽ, làm cách khác cho điểm tối đa. 
Gửi ý kiến