Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề KHII toán 6 (Ma Trận sở QN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phước Công (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:42' 11-05-2019
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ TRÍ VIỄN
ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN 6 (Tham Khảo)
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Khi thực hiện quy tắc chuyển vế của đẳng thức x - 3 = - 4. Kết quả nào sau đây là đúng.
A. x = -3 – 4 B. x = -4 + 3 C. x = -3 + 4 D. x = 3 + 4
Câu 2: Trong tập hợp Z các ước của -6 là:
A. {1; 2; 3; 6} B. {-1; -2; -3; -6} C.{0; 1; 2; 3; 6} D. {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}
Câu 3: Kết quả nào sau đây là đúng:
A. (-2)2 = -4 B. (-2)(-3) = -6 C. (-3)3 = -27 D. (-2)4 = -16
Câu 4: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta một phân số :
A. B. C. D.
Câu 5: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:
A. B. C. D. -
Câu 6: Qui đồng mẫu số của 2 phân số với mẫu số chung là 12, ta được 2 phân số là:
A. B. C. D.
Câu 7: Kết quả của phép tính ?
A. B. C. D. 
Câu 8: Kết quả của phép tính =?
A. B. C. D. 
Câu 9: Khi đổi hỗn số ra phân số ta được:
A. B. C. D. 
Câu 10: Viết số dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 940% B. 2,25% C. 9,4% D. 225%
Câu 11: Tìm x biết: 
A. x = - 5 B. x = 20 C. x = -20 D. x = -160
Câu 12: Số nghịch đảo của số -1 là:
A. 1 B. -1 C. D. 
Câu 13: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 4cm là:
A. Hình tròn tâm O bán kính 4 cm B. Hình tròn tâm O bán kính 2 cm
C. Đường tròn tâm O bán kính 2 cm D. Đường tròn tâm O bán kính 4 cm
Câu 14: Cho Om là tia phân giác của góc xOy. Biếtthì số đo của góc xOm là:
800 B. 400 C. 1000 D. 1600
Câu 15: Cho là hai góc kề bù. Biết số đo thì số đo của góc AOB là:
A. 200 B. 1800 C. 1100 D. 900
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Bài I:
Câu 1: Thực hiện phép tính:
a) A = (8 – 15)(-3)
b) B = 2. 0,75 - 1: 40% + 
Câu 2: Tìm x biết: ( – 3x). = 0,75
Bài II:
Câu 1: Tìm số học sinh lớp 6A, biết rằng số học sinh lớp đó bằng 136
Câu 2: Tính nhanh giá trị biểu thức sau:
A = 
Bài IV: Vẽ góc bẹt . Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy, vẽ tia Ot sao cho ;
a) Tính số đo góc;
b) Vẽ tia Om nằm giữa hai tia Ot và Oy sao cho góc . Tính số đo góc ;
c) Vẽ tia On là tia đối của tia Om. Tia Ox có là tia phân giác của góc không ? Vì sao ?

---Hết---


 
Gửi ý kiến