Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TN 1 TIẾT HÌNH ĐƯỜNG SONG SONG MẶT CÓ Đ.A

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn Phép
Ngày gửi: 07h:15' 09-12-2017
Dung lượng: 29.1 KB
Số lượt tải: 648
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SC,AD. Khi đó thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNP) là
A.Một tam giác B.Mộtlụcgiác C.MộttứgiácD.Mộtngũgiác
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD; G là trung điểm của MN; A’ là giao điểm của AG và (BCD). Khi đó
A. A’ làtrungđiểmcủa BN B. BA’=CA’=DA’
C. GA=3GA’ D . G cáchđều A,B,C,D
Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.Haiđườngthẳngphânbiệtcùngchéovớiđườngthẳngthứ 3 thìchéonhau
B. Haiđườngthẳngphânbiệtkhông song songthìchéonhau
C.Haiđườngthẳngphânbiệtkhông song songhoặccắtnhauthìchéonhau
D.Haiđườngthẳngcùng song songvớiđườngthẳngthứ 3 thìcắtnhau
Câu 4: Cho tứ diện ABCD, gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC, G là trọng tâm của tam giác BCD. Khi đó, giao điểm của đường thẳng MG với (ABC) là
A.Giaođiểmcủađườngthẳng MG vàđườngthẳng BC
B .Giaođiểmcủađườngthẳng MG vàđườngthẳng AC
C .Điểm N
D.Giaođiểmcủađườngthẳng MG vàđườngthẳng AN
Câu 5: Cho tứ diện ABCD và 3 điểm I,J,K lần lượt nằm trên 3 cạnh AB,BC,CD mà không trùng với các đỉnh.và JK không song songvới BD Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi (JIK) là
A.MộttứgiácB .Một tam giácC.MộtngũgiácD.Mộthìnhthang
Câu 6: Cho hìnhchóp S.ABCD có ABCD làtứgiáclồivới AB và CD không song song. Gọi I làgiaođiểmcủahaiđườngthẳng AB và CD. Gọi d làgiaotuyếncủacácmặtphẳng (SAB) và (SCD). Tìm d?
A. d SI
B. d AC
C. d BD
D. d SO

Câu 7: Cho hìnhchóp S.ABCD cóđáylàhìnhbìnhhành. Gọi I, J lầnlượtlàtrungđiểmcủa AB và CB. Khiđógiaotuyếncủahaimặtphẳng (SAB) và (SCD) làđườngthẳng song songvới:
A. BJ B. AD C. BI D.IJ
Câu 8: Cho hìnhchóp S.ABC. Gọi M,Nlầnlượtlàhaiđiểmthuộccáccạnh AC, BC saocho MN không song songvới AB. Gọi K làgiaođiểmcủađườngthẳng MN và (SAB). Khẳngđịnhnàosauđâylàkhẳngđịnhđúng?
A. K làgiaođiểmcủahaiđườngthẳng MN với AB.
B. K làgiaođiểmcủahaiđườngthẳng AM với BN.
C. K làgiaođiểmcủahaiđườngthẳng BN với AM
D. K làgiaođiểmcủahaiđườngthẳngANvới BM.
Câu 9. Cho hìnhchóp S.ABCD cóđáy là hìnhbìnhhành. Giaotuyếncủa(SAB) và (SCD) là:
A. Đườngthẳng qua S và song songvớiCD B.Đườngthẳng qua S và song songvớiAD
C.ĐườngSO vớiO làtâmhìnhbìnhhànhD.Đườngthẳng qua S vàcắtAB
Câu 10.Cho tứ diện ABCD có I, J lần lượt là trung điểm AC, BC; K thuộc BD sao cho KD < KB. Gọi E là gioa điểm của JK và CD, F là giao điểm của AD và IE. Giao tuyến của (IJK) và (ACD) là:
A. Đườngthẳng AIB. Đườngthẳng JF C.Đườngthẳng JE D.Đườngthẳng IE
Câu 11. Cho hìnhchóp S.ABCD cóđáylàhìnhthang, AB //CD. GọiI, JlầnlượtlàtrungđiểmcủaAD vàBC, G làtrọngtâmtâmgiác SAB. Giaotuyếncủa(SAB) và (IJG)là:
A. SC B.Đườngthẳng qua S và song songvớiAB
CĐườngthẳng qua G và song songvớiDC D.Đườngthẳng qua GvàcắtBC
Câu12. Cho hìnhchóp S.ABCD cóđáylàhìnhbìnhhành. Giaotuyếncủamp (SAD) vàmp (SBC) làđườngthẳng song songvớiđườngthẳngnàotrongsốcácđườngthẳngsau?
A. AD B. BD C. AC D. SC
Câu 13: Cho tứdiện ABCD gọilầnlượtlàtrọngtâm tam giác ABC và ACD .Giaotuyếncủamặtphẳng (BCD) vámặtphẳnglàđườngthẳng:
A qua C song songBDB.qua D song song
C. qua C song song CD D. Qua C song song AB
Câu 14. Cho hìnhchóp S.ABCD cóđáy ABCD làhìnhbìnhhànhtâm O. Gọi M, N lầnlượtlàtrungđiểm SB, SD và I trungđiểm OC. Mặtphẳng (MNI) cắtcáccạnh SA, BC, CD lầnlượttại E, G, H. Tứgiác MGHN cóđặcđiểmgìvàtínhtỉsố SE/SA
A. Tứgiác MGHN làhìnhbìnhhànhvà SE/SA = 1/4
B. Tứgiác MGHN làhìnhthoivà SE/SA = 1/8
C. Tứgiác MGHN làhìnhthoivà SA/SE = 1/3
D. Tứgiác MGHN làhìnhbìnhhànhvà SA/SE = 1/3
Câu 15. Cho hìnhchóp S.ABCD cóđáy ABCD làhìnhbìnhhành. Gọi M, N lầnlượtlàtrungđiểmcủa SC, BC; P làmộtđiểmbấtkỳtrêncạnh SA; P khôngtrùngvới S, A. Xácđịnhgiaotuyếncủahaimặtphẳng (SAB) và (MNP); đồngthờichobiếtsốđỉnhcủathiếtdiệntạobởimặtphẳng (MNP) vàhìnhchóp S.ABCD
A. Giaotuyếnlàđườngthẳngđi qua P, song songvới AB; thiếtdiệncó 4 đỉnh
B. Giaotuyếnlàđườngthẳngđi qua P, song songvới SB; thiếtdiệncó 5 đỉnh
C. Giaotuyếnlàđườngthẳngđi qua P, song songvới AB; thiếtdiệncó 5 đỉnh
 
Gửi ý kiến