Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơm
Ngày gửi: 11h:12' 10-09-2018
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 1522
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:………………………………………
Lớp:………

BÀI KIỂM TRA SỐ 1- Mã đề 01
Môn: HÓA HỌC 11.
Thời gian làm bài: 45 phút.

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong dung dịch HCl 0,01M, tích số ion của nước là
[H+].[OH-] > 1,0.10-14 B. [H+].[OH-] < 1,0.10-14
C. [H+].[OH-] = 1,0.10-14 D. Không xác định được
Câu 2. Một dung dịch có pH=4,00, đánh giá nào dưới đây đúng ?
A. [H+]= 2,0.10-4 B. [H+]= 4,0.10-3 C. [H+]= 1,0.10-4 D. [H+]= 1,0.10-3
Câu 3. Có mấy muối axit trong số các muối sau : NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 100ml dd FeCl3 0,2M vào dd NaOH dư thu được mg kết tủa màu nâu đỏ. Tính m?
A. 4,28g B. 3,21 C. 1,07g D. 2,14g
Câu 5: Chọn câu nhận định sai trong các câu sau:
A. Dung dịch mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính B. Giá trị [H+] tăng thì giá trị pH tăng
C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit D. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ
Câu 6: Phản ứng xảy ra giữa các cặp chất nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion?
A. KBr + H2SO4 đặc nóng B. HCl + AgNO3 C. FeS + HCl D. Ba(OH)2 + Na2SO4
Câu 7: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. CaCl2 nóng chảy B. HBr hòa tan trong nước C. KCl rắn, khan D. NaOH nóng chảy
Câu 8: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết :
A. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li. B. Những ion nào tồn tại trong dung dịch .
C. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. D. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
Câu 9: Cho phản ứng sau : Fe(NO 3)3 + A B + KNO3. Vậy A, B lần lượt là:
A. KBr, FeBr3 B. KOH, Fe(OH)3 C. K2SO4, Fe2(SO4)3 D. KCl, FeCl3
Câu 10: Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?
A. NaOH + KCl B. NaOH + HCl C. NaOH + Zn(OH)2 D. NaOH + CuSO4
Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+] < 0.10M B. [H+] = 0,10M C. [H+] < [CH3COO-] D. [H+] > [CH3COO-]
Câu 12: Dãy gồm các hidroxit lưỡng tính là
A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2. B. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.
C. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2. D. Pb(OH)2, Sn(OH)2, Zn(OH)2.
Câu 13: Nhóm ion nào dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Ag+, Ba2+, Br-, PO43- B. Ca2+, NH4+, Cl-, OH-
C. NH4+, Mg2+, Cl-, NO3- D. Cu2+, Al3+, OH-, NO3-
Câu 14 : Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:
A. 5 B. 4 C. 1 D.3 Câu 15: pH dung dịch X gồm NaOH 0,01M bằng
A. 13 B. 12 C. 2 D. 1
Câu 16: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol
 
Gửi ý kiến