Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 4 Đáp ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Hoang Truc
Ngày gửi: 21h:27' 02-10-2018
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 420
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau.
Câu1: Dãy chất nào sau đây có cả oxit và axit,
A. KMnO4; H2SO4; KCl
 B. CuO; HNO3; P2O5

C. CuSO4; MnO2; H2S
 D. CuCl2; H2SO4; KOH

Câu 2: Các chất nào sau đây phản ứng được với nước ở điều kiện thường:
A. P2O5; HCl; CaO
 B. NaCl; KOH; FeO

C. BaO; K2O; CuO
 D. CaO; Na2O; SO3

Câu 3: Cặp chất nào sau đây không tác dụng với nhau
A. NaOH và H2SO4
 B. CaO và HCl

C. H2SO4 và Na2SO3
 D. CuO và NaOH

Câu 4: Dãy chất nào sau đây có thể tác dụng được với dung dịch axit HCl:
A. Fe2O3; Cu; Mg(OH)2
B. Fe(OH)3; SO3; MnO2

C. CuO; Fe; Al(OH)3
D. P2O5; KOH; Fe

Câu 5: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ:
A. Dung dịch HCl
B. SiO2

C. Dung dịch NaOH
D. Các đáp án A và B

Câu 6: Chất nào có thể dùng để nhận biết axit sunfuric và muối sunfat
A. NaCl
B. BaCl2
C. BaCO3
D. Cả B và C

Câu 7:Trộn dung dịch chứa 0,25mol H2SO4 với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thì dung dịch thu được có tính chất như thế nào ?
A. Làm quỳ tím hoá xanh.
B. Không Làm quỳ tím đổi màu
C. Làm Quỳ tím hoá đỏ..
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Hợp chất nào sau đây vừa tác dụng được với axit và tác dụng được với dung dịch kiềm:
A. Nhôm Oxit B. Sắt(II) Oxit
C. NitơđiOxit D. Lưu huỳnh điOxit

II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 9: Viết các phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi biến hóa sau?
Ba / BaO / Ba(OH)2/ BaSO3/ BaCl2
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 8,8 gam một hỗn hợp gồm Magie và Magie oxit bằng dung dịch axit HCl 4M thì thu được 4,48 lít khí Hiđro (đo ở đktc).
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Tính khối lượng của Magie và Magie oxit trong hỗn hợp ban đầu.
Tính thể tích axit HCl tham gia phản ứng.
Câu 11:
Một hỗn hợp gồm Na2O và CuO. Hãy nêu phương pháp để tách riêng CuO ra khỏi hỗn hợp đó. Viết PTHH xảy ra (nếu có)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Phần trắc nghiệm: (4 điểm), mỗi ý đúng 0,5 điểm.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8

B
D
D
C
A
B
C
A

Phần tự luận 6 điểm
Câu 9: (2 điểm), mỗi phương trình đúng cho 0, 5 điểm.
(1) 2Ba + O2/2BaO
(2) BaO + H2O ( Ba(OH)2
(3) Ba(OH)2 + SO2( BaSO3 + H2O
(4) BaSO3 + 2HCl ( BaCl2 + H2O + SO2
Câu10: (2 điểm)
PTHH: Mg + 2HCl ( MgCl2 + H2 (1) 0.25 đ
0.2mol 0.4mol 0.2mol
MgO + 2HCl ( MgCl2 + H2O (2) 0,25đ
0.1mol 0.2mol
nH2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol) 0.25đ
b. mMg = 0,2 .24 = 4,8 (g) 0.25đ
mMgO = 8,8 – 4.8 = 4 (g) 0.25đ
nMgO = 4 : 40 = 0.1 (mol) 0.25đ

Từ (1) Và (2) ta có
c   n HCl = 0.4 + 0.2 = 0.6 (mol) 0.25đ
VHCl = 0.6 : 4 = 0,15 (lit) 0.25đ
Câu 11: (2 điểm)
Cho vào hỗn hợp một lượng nước dư.

0,5 điểm

Na2O tan trong nước, phần không tan là CuO.
Đem lọc sẽ thu được CuO
0,5 điểm

PTHH:
 
Gửi ý kiến