Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 (có đáp án TN - TL)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Quốc Bảo Hùng
Ngày gửi: 11h:30' 15-03-2018
Dung lượng: 232.5 KB
Số lượt tải: 2294
Số lượt thích: 0 người

Tuần 27: Tiết 38 - Kiểm tra 1 tiết chương 3 : Véc tơ trong không gian - Quan hệ vuông góc trong KG
A. Mục tiêu:
- Kiểm tra kiến thức lý thuyết về véc tơ trong không gian, hai đường thẳng vuông góc và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian
- Kiểm tra kỹ năng vận dụng giải toán của học sinh đối với các bài toán về véc tơ, về chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng trong không gian.
B. Nội dung:

1. Ma trận đề
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dung
Điểm

Véc tơ trong không gian
3 TN
2 TN
1 TL
3.5 đ

Hai đường thảng vuông góc
2 TN
2 TN
1 TL
3.0 đ

Đường thẳng vuông góc mặt phẳng
2 TN
 1 TN
1 TL
3.5 đ

Cộng
3.5đ
2.5 đ
4.0 đ
10 đ

Trắc nghiệm : 0,5 đ/câu. TL: 2 đ/bài

2. Đề kiểm tra
Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Trường THPT Tôn Thất Tùng Môn : Toán 11 - Thời gian : 45 phút
Họ và tên:………………………………. Lớp:11/... , ngày kiểm tra : .../3/2018. Mã đề : 717

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)
Câu 1. Giả sử , lần lượt là vectơ chỉ phương của 2 đường thẳng a và b. Giải sử (,) = 1500. Tính góc giữa a và b.
A. -300. B. 1700. C. 300. D. -1700
Câu 2. Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, khi đó với điểm M bất kỳ. Tìm mệnh đề đúng.
A. B. C. D. 
Câu 3. Trong không gian cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau. Tìm mệnh đề đúng.
A. a và b chéo nhau. B. a và b cắt nhau.
C. a và b cùng thuộc một mặt phẳng. D. Góc giữa a và b bằng 900.
Câu 4. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tìm mệnh đề đúng.
A. B. 
C. D. 
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I. SA ( (ABCD). Các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. AD ( SC B. SA ( BD C. SI ( BD D. SC ( BD
Câu 6. Cho tứ diện ABCD, O là trọng tâm tam giác BCD. Tìm mệnh đề đúng.
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Trong không gian cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c. Tìm mệnh đề đúng.
A. a trùng b. B. Không có mệnh đề đúng.
C. a vuông góc với b. D. a và b song song với nhau.
Câu 8. G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm phát biểu sai.
A. B. 
C. D. 
Câu 9. Tìm mệnh đề đúng.
A. Nếu một đường thẳng vuông góc với 1 đường thẳng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
C. Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
D. Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau cùng song song một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có và đáy là hình vuông. Từ A kẻ . Khẳng định nào sau đây đúng :
A. B. C. D.
Câu 11. Cho hình chóp S.ABC có và H là hình chiếu vuông góc của S lên BC. Hãy chọn
 
Gửi ý kiến