Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại Số 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bá Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 04-01-2018
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 1 TIẾT CHƯƠNG 3 HKII
MÔN: TOÁN 7(ĐẠI SỐ )
Thời gian: 45 phút


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm):
Bài 1 Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng ghi vào giấy làm bài
1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
A. 10 B. 7 C. 20 D. 12
2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 20 D. 8
3) Tần số của học sinh có điểm 10 là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
4) Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5
5) Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. 8
6) Số trung bình cộng là:
A. 7,55 B. 8,25 C. 7,82 D.7,65
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 2: ( 6 điểm ) Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
a) Bảng trên đươc gọi là bảng gì? . Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số” và tính số trung bình công
c) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu nhận xét
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 3 : ( 1,0 điểm ) Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
Điểm (x)
5
6
9
10

Tần số (n)
n
5
2
1

 Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.
BÀI LÀM:
I. TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
II TỰ LUẬN

III. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN: ĐẠI SỐ 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Mỗi câu 0,5 Điểm
1
2
3
4
5
6

C
D
D
A
D
D

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Đáp án
Số điểm

1
(6 điểm)
a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán của mỗi học sinh
2 điểm


b/ Bảng “tần số”
Giá trị (x)
10
13
15
17


Tần số (n)
3
4
7
6
N = 20

M0 = 15

2 điểm


c/ Tính số trung bình cộng
==14,45
2 điểm

2
(1 điểm)
Theo bài: 

50+9n = 54,4 + 6,8n
2,2n = 4,4
 n = 2
1 điểm


 
Gửi ý kiến