Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 - HH8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kim Ngân
Ngày gửi: 15h:32' 10-04-2015
Dung lượng: 191.5 KB
Số lượt tải: 716
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG III
MÔN: HÌNH HỌC 8

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GVĐỀ 1:
Bài 1: (1,5đ) Cho đoạn thẳng AB = 3,5cm, CD = 4,5cm. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng CD và AB.
Bài 2: (4,0đ)
Cho hình vẽ (Hình 1), biết MN // AB, AB = x, MN = 3, NC = 5, BN = 8. Tính x.
Cho hình vẽ (Hình 2), biết AD là đường phân giác, AC = 7,2cm; AB = 4,5cm; BD = 3,5cm. Tính DC.

Bài 3: (4,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
Chứng minh  .
Chứng minh AB . HA = AC . HB
Tính AH, biết AB = 3cm; AC = 4cm.
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG III
MÔN: HÌNH HỌC 8

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GVĐỀ 2:
Bài 1: (1,5đ) Cho đoạn thẳng MN = 4,8cm, KH = 3,8cm. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng KH và MN.
Bài 2: (4,0đ)
Cho hình vẽ (Hình 1), biết MN // BC, AM = x, MN = 5, BC = 8, AB = 6. Tính x.
Cho hình vẽ (Hình 2), biết AD là đường phân giác, AC = 4cm; AB = 2cm; BD = 3cm. Tính DC.

Bài 3: (4,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.
a) Chứng minh  .
b) Chứng minh AB . HA = AC . HB
Tính AH, biết AB = 3cm; AC = 4cm.
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 1
(((

BÀI
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1 (1,5đ)

Tỉ số của hai đoạn thẳng CD và AB là: 
1,5

2 (4,0đ)
a
Do MN // AB nên theo định lí Talet, ta có:
 hay . Vậy: x = 7,8cm
2,0


b
Do AD là tia phân giác của góc A nên theo tính chất đường phân giác trong tam giác, ta có:
. Vậy: DC = 5,6cm.
2,0

3 (4,5đ)
HV

0,5


a
* Chứng minh  .
Xét và có:
 = 900 (gt)
 là góc chung.
Vậy  (đccm)
1,5


b
* Chứng minh AB . HA = AC . HB
Ta có:  (chứng minh câu a)
 
 AB . HA = AC . HB (đccm)
1,0


c
* Tính AH, biết AB = 3cm; AC = 4cm.
Theo định lí Pitago trong tam giác ABC vuông, ta có:
BC2 = AB2 + AC2
BC2 = 32 + 42
BC2 = 25
 BC = 5cm
Mà  nên: 

Vậy AH = 2,4cm.
1,5HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 2
(((

BÀI
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1 (1,5đ)

Tỉ số của hai đoạn thẳng KH và MN là: 
1,5

2 (4,0đ)
a
Do MN // BC nên theo định lí Talet, ta có:
 hay . Vậy: x = 3,75cm
2,0


b
Do AD là tia phân giác của góc A nên theo tính chất đường phân giác trong tam giác, ta có:
. Vậy: DC = 6cm.
2,0

3 (4,5đ)
HV

0,5


a
* Chứng minh :
Xét và có:
 = 900 (gt
 
Gửi ý kiến