Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 20h:54' 07-04-2019
Dung lượng: 242.0 KB
Số lượt tải: 691
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ……………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 8
Thời gian : 45 phút làm bài
ĐỀ 1:
Bài 1 (2 điểm): Cho m > n. Hãy so sánh:
a) 3m với 3n; b) 5m – 2 với 5n – 2.
Bài 2 (3 điểm): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x – 9 0; b) 3(2 – x) < 2 – 5x
Bài 3 (3 điểm): Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức: nhỏ hơn giá trị của biểu thức: x + 1;
b) Giá trị của biểu thức: lớn hơn giá trị của biểu thức: 
Bài 4 (2 điểm):
Giải phương trình sau: .
Tìm các số m để tích hai phân thức và âm?
ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM ĐỀ
Bài 1
(2 điểm)
a) Ta có m > n nên: 3m > 3n (Nhân 2 vế của bđt với 3)
b) Ta có m > n nên: 5m > 5n (Nhân 2 vế của bđt với 5)
5m + (–2) > 5n + (–2) (Cộng 2 vế của bđt với –2)
 5m – 2 > 5n – 2
Học sinh làm cách khác vẫn cho điểm tối đa
0.75 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.25 điểm

Bài 2
(3 điểm)
 a) 2x – 9 0
 x 4,5
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là . Tập nghiệm được biểu diễn trên trục số như sau:

b) 3(2 – x) < 2 – 5x
 6 – 3x < 2 – 5x
 2x < – 3 x < – 1,5
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là . Tập nghiệm được biểu diễn trên trục số như sau:


0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm
0,75 điểm
0,5 điểm


Bài 3
(3 điểm)
a) Theo bài ra ta có: < x + 1 5x – 2 < 3x + 3
 2x < 5 x < 2,5
Vậy nghiệm của bất phương trình là: x < 2,5
b) Theo bài ra ta có: > 
3x – 3 – 12 > 4x + 4 + 96
– x > 115 x < – 115

Vậy nghiệm của bất phương trình là: x < – 115

0,75 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

Bài 4
(2 điểm)
a) Giải phương trình sau: .
TH1: x – 5 ta có : x + 5 = 3x – 2 x = 3,5 ( nhận )
TH2: x < – 5 ta có : – x – 5 = 3x – 2 x = – 0, 75 (loại)
Vậy tập nghiệm của pt là: S = 
b) Theo bài ra ta có: 
Ta thấy 8 > 0 nên 


0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


ĐỀ 2
Bài 1 (2 điểm): Cho m < n. Hãy so sánh:
a) 3m với 3n; b) 5m – 2 với 5n – 2.
Bài 2 (3 điểm): Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 4x – 18 0; b) 2 – 5x > 3(2 – x).
Bài 3 (3 điểm): Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức: x + 1 lớn hơn giá trị của biểu thức: ;
b) Giá trị của biểu thức: nhỏ hơn giá trị của biểu thức: .
Bài 4 (2 điểm):
Giải phương trình sau: .
Tìm các số m để tích hai phân thức và âm?

Bài 1
(2 điểm)
a) Ta có m < n nên: 3m < 3n (Nhân 2 vế của bđt với 3)
b) Ta có m < n nên: 5m < 5n (Nhân 2 vế của bđt với 5)
5m + (–2) < 5n + (–2) (Cộng 2 vế của bđt với –2)
No_avatar

cho e xin đáp án đề 1 vs ạ

 

 
Gửi ý kiến