Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: máy tính
Người gửi: Phạm Văn Tuấn
Ngày gửi: 10h:11' 30-10-2019
Dung lượng: 144.0 KB
Số lượt tải: 738
Số lượt thích: 0 người
: 10
Tiết PPCT : 10
Ngày soạn : 10/10/2019
tra theo kế hoạch
I. Mục tiêu
-Nắm được toàn bộ kiến thức lý thuyết đã được học , từ nội dung bài các cấp tổ chức của thế giới sống đến tiết 1 bài tế bào nhân thực.
-Đánh giá kết quả học tập của học sinh và kết qủa giảng dạy của giáo viên để có sự điều chỉnh phù hợp.
-Rèn luyện cho HS tính độc lập trong học tập, trung thực trong kiểm tra, thi cử.
II. Tiến trình kiểm tra
1 Hình thức:
- Kiểm tra trắc nghiệm khách quan 50% + 50% .
- Học sinh làm bài kiểm tra theo phòng, theo danh sách của trường.
2 Đề kiểm tra: tổng hợp của tổ ( kèm theo).

3 Đáp án: ( kèm theo)

III. Thống kê kết qủa:

LỚP
SĨ SỐ
TB TRỞ LÊN
< T. BÌNH
KHÁ + GIỎISL
%
SL
%
SL
%

A1
A2
A3
IV. Điều chỉnh:ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1
MÔN SINH HỌC 10
Thời gian: 45 phút.
Mã đề thi 132
I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3Đ)
Câu 1: Đơn vị phân loại cao nhất trong sinh giới là:
A. Ngành B. Bộ C. Giới D. Lớp
Câu 2: Khi ghép các mô, cơ quan từ người này sang người khác thì cơ thể người nhận có thể nhận biết các cơ quan lạ và đào thải cơ quan lạ đó là do cấu trúc nào sau đây của màng?
A. Colesterôn. B. Lipôprôtêin C. Phospholipit. D. Glicôprôtêin
Câu 3: Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là cấu trúc prôtêin bậc:
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 4: Chức năng chủ yếu của ti thể là:
A. Chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.
B. Cung cấp năng lượng cho tế bào ở dạng ATP
C. Lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào.
D. Phân hủy tế bào già, tế bào bị tổn thương.
Câu 5: Hoàn thành cấu trúc đoạn AND sau:
1: - X - A – T – G – G – X- X- T – T –A –T-
2:
A. – G – T – A – X –X – G – G – A – A – T – A B. – G – T – A – G –X – G – G – T – A – T – A
C. – X – T – T – X –X – G – G – A – A – T – A D. – G – T – T– X –X – G – G – A – T – T – A
Câu 6: Những nguyên tố chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể sống là:
A. C, N, P, O B. C, Ca, H, O C. C, H, O,N D. C, O, K, H.
Câu 7: Trong các hợp chất hữu cơ sau, hợp chất nào không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân?
A. mARN. B. kitin. C. Prôtêin bậc 4 D. vitamin.
Câu 8: Loại prôtêin nào sau đây có chức năng vận chuyển các chất?
A. Hêmôglobin. B. Prôtêin enzim
C. Glicôprôtêin D. Prôtêin sữa ( cazêin)
Câu 9: Bào quan nào dưới đây có trong tế bào vi khuẩn:
A. Ti thể B. Không bào C. Lưới nội chất. D. Ribôxôm
Câu 10: Thành phần hóa học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn là:
A. Peptiđôglican B. xenlulôzơ. C. xilic D. Kitin.
Câu 11: ADN có ở đâu trong tế bào?
A. Nhân, ti thể , tế bào chất. B. Ti thể, lục lạp, nhân hoặc vùng nhân
C. Ti thể, lục lạp, vùng nhân. D. Nhân, hoặc vùng nhân
Câu 12: Đặc điểm cấu tạo cơ bản để phân biệt tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực là:
A. ADN mạch vòng hay mạch thẳng. B. màng nhân
C. Có nhiều bào quan có màng bao bọc D. Ribôxôm lớn hay bé.
Câu 13: Cacbonhyđrat gồm các
 
Gửi ý kiến