Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết hình học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: dethi.violet.vn/present/kiem-tra-1-tiet-hinh-hoc-6-12338689.html
Người gửi: trương Quang Dũng
Ngày gửi: 07h:59' 16-07-2018
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 2337
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:.................................................. Kiểm tra 45 phút
Lớp: 6ª2 Môn : Hình 6-I

I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Bài 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng
Bài 2: Cho hình vẽ sau. Khi đó:


A.  B.  C.  D. 
Bài 3: Khi nào thì AM + MB = AB ?
A. Điểm A nằm giữa hai điểm M và B B. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B
C. Điểm B nằm giữa hai điểm M và A D. AM = BM.
Bài 4: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = a,ON = b và 0 < a< b thì ?
A. Điểm O nằm giữa hai điểm M và N
B. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N
C. Điểm M và N nằm khác phía đối với điểm O.
D. Điểm N nằm giữa hai điểm O và M
II/TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 5 (3,5đ): Cho hai tia Ox và Oy không đối nhau, không trùng nhau.
a) Vẽ các điểm A và C thuộc tia Ox sao cho O, C nằm khác phía đối với A. Vẽ các điểm E, B thuộc tia Oy sao cho O, B nằm khác phía đối với E
b) Vẽ điểm M là giao điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CE. Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng trên hình.
Bài 6 (3,5đ): Trên tia Ax lấy các điểm B và C sao cho AB = 10 cm, AC = 5cm.
a) Trong ba điểm A, B ,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng CB?
c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?


Họ và tên:.................................................. Kiểm tra 45 phút
Lớp: 6ª2 Môn : Hình 6-II
I/Trắc nghiệm(3đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Bài 1: Cho hình vẽ bên : Điểm C thuộc các đường thẳng :
A. m và q B. n và q C. p và q D. n và p
Bài 2: Cho hình vẽ bên :
Trong bộ ba điểm thẳng hàng ở hình vẽ ta có :
A.Điểm A và D nằm cùng phía đối với điểm C.
B. Điểm C và D nằm khác phía đối với điểm A.
C .Điểm A và D nằm khác phía đối với điểm C.
D. Điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D.
Bài 3: Nếu IH + HK=IK thì :
A. H là trung điểm của đoạn thẳng IK B. IH = HK
C. điểm H nằm giữa hai điểm I và K D. Cả A, B, C đều sai
Bài 4: M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
A. MA= MB B. MA + MB = AB
C. MA = MB =  D. Cả A, B, C đều đúng
II/Tự luận(7đ)
Bài 5 (3,5đ): Cho hai tia Mx và My không đối nhau, không trùng nhau.
a) Vẽ các điểm A và B thuộc tia Mx sao cho M, B nằm khác phía đối với A. Vẽ các điểm E, G thuộc tia My sao cho M, G nằm khác phía đối với E
b) Vẽ điểm I là giao điểm của đoạn thẳng AG và đoạn thẳng BE. Kể tên các bộ
ba điểm thẳng hàng trên hình.
Bài 6 (3,5đ): Trên tia Mx lấy các điểm A và B sao cho MA = 4 cm, MB = 8 cm.
a) Trong ba điểm A, B ,M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
b)Tính độ dài đoạn thẳng AB?
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng MB không ?

 
Gửi ý kiến