Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 học kì 2 - lần 1 có đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: P Huy Quang
Ngày gửi: 15h:51' 25-02-2018
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 1386
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT HIĐROCACBON NO (45 phút)

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Để phân biệt 2 khí propan và xiclopropan chứa trong 2 bình riêng biệt người ta có thể dùng
A. dung dịch Br2. B. dung dịch SO2. C. dung dịch KMnO4. D. dung dịch Ca(OH)2.
Câu 2: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?
A. Nung natri axetat với vôi tôi xút. B. Crackinh butan.
C. Từ phản ứng của cacbon với hiđro. D. Từ khí mỏ dầu.
Câu 3: Công thức chung của ankan là
A. CnH2n (n3). B. CnH2n (n2). C. CnH2n+2 (n2). D. CnH2n+2 (n1).
Câu 4: Ankan tương đối trơ về mặt hóa học: ở nhiệt độ thường không tham gia phản ứng với dung dịch axit, dung dịch kiềm và các chất oxi hóa mạnh vì lí do nào sau đây ?
A. Ankan chỉ chứa liên kết π trong phân tử. B. Ankan có hàm lượng C cao.
C. Ankan có nhiều nguyên tử H trong phân tử. D. Ankan chỉ chứa liên kết σ trong phân tử.
Câu 5: Chọn câu đúng ?
A. Ankan và xicloankan đều là hiđrocacbon no, phân tử chỉ có liên kết π.
B. Ankan và xicloankan đều không tham gia phản ứng cộng.
C. Ankan và xicloankan đều tham gia phản ứng cộng.
D. Khi bị đốt các ankan cháy hoàn toàn cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp gồm etan và xiclopropan (đktc) thu được sản phẩm có bao nhiêu gam nước ?
A. 3,60 gam. B. 5,40 gam. C. 2,70 gam. D. 1,80 gam.
Câu 7: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là
1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.
2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.
3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.
4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.
5. dễ bay hơi, khó cháy.
6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.
Các phát biểu đúng là:
A. 4, 5, 6. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 4, 6.
Câu 8: Cấu tạo hoá học là
A. số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
B. các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
C. thứ tự và bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
D. bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2- là đồng đẳng của nhau.
C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.
D. Liên kết ba gồm hai liên kết ( và một liên kết (..
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khả năng phản ứng của các ankan là như nhau do phân tử các ankan có cấu tạo tương tự nhau.
B. Phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn do các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa sp3.
C. Các nguyên tử trong phân tử ankan đều nằm trong cùng một mặt phẳng.
D. Phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn do các nguyên tử C và H đều ở trạng thái lai hóa sp3.
Câu 11: Ankan X mạch không nhánh là chất lỏng ở điều kiện thường; X có tỉ khối hơi đối với không khí nhỏ hơn 2,6. CTPT của X là:
A. C4H10. B. C7H16. C. C6H14. D. C5H12.
Câu 12: Hợp chất hữu cơ được phân loại như sau:
A. Hiđrocacbon và hợp chất hữu cơ có nhóm chức.
B. Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.
C. Hiđrocacbon no, không no, thơm và dẫn xuất của hiđrocacbon.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 13: Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), nonan (sôi ở 151oC). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau
 
Gửi ý kiến