Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiem tra 1 tiet kii

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thúy Hằng
Ngày gửi: 23h:19' 14-11-2014
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:
Lớp: 8/
 KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Địa - Học Kì I

Đề A:
I/ Trắc nghiệm: (5 điểm ) Chọn ý đúng:
Câu 1- Lãnh thổ châu Á:
a/ Hầu hết nằm ở nửa cầu Bắc b/ Hầu hết thuộc nửa cầu Nam
c/ Có đường xích đạo đi qua gần giữa.
Câu 2- Dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á:
a/ Bắc Á b/ Tây Nam Á c/ Nam Á d/ Đông Á
Câu 3- Kiểu khí hậu gió mùa có ở khu vực nào của châu Á:
a/ Đông Á b/ Đông Nam Á c/ Nam Á d/ Cả 3 khu vực trên
Câu 4- Rừng nhiệt đới phân bố nhiều ở:
a/ Đông Á b/ Đông Nam Á c/ Nam Á d/ Ý b,c đúng
Câu 5 - Các sông lớn ở Bắc Á là:
a/ Ô Bi, Iênitxây, Lê Na b/ A Mua, Hoàng Hà, Trường Giang
c/ Mê Công, sông Án, sông Hằng d/ Tig rơ, Ơ prat
Câu 6 - Tính chất gió mùa mùa đông:
a/ Nóng ẩm b/ Lạnh ẩm c/ Nóng khô d/ Lạnh khô
Câu 7- Dân cư châu Á thuộc chủng tộc:
a/ Ơrôpêôit b/ Môngôlôit c/Ô xtralôit d/ Cả 3 chủng tộc trên
Câu 8- Dân cư châu Á chủ yếu tập trung ở:
a/ Tây Á, Bắc Á, Đông Bắc Á b/ Trung Á, Tây Nam Á, Tây Á
c/ Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á c/ Trung Á, Bắc Á
Câu 9 - Dãy núi cao nhất châu Á và thế giới ( có đỉnh Evơ ret 8848 m ) là:
a/ Côn Luân b/ Thiên Sơn c/ Hoàng Liên Sơn d/Himalaya
Câu 10 - Châu Á có nhiều đới khí hậu là do:
a/ Vị trí trải dài từ cận cực Bắc đến xích đạo
b/ Kích thước lãnh thổ rộng lớn, hình dáng mập mạp
c/ Núi và cao nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa
d/ Tất cả các ý trên đều đúng
B/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1- Nêu đặc điểm chung của các kiểu khí hậu gió mùa? Thuỷ chế sông ngòi thuộc kiểu khí hậu gió mùa có đặc điểm gì? ( 2,5 điểm )
Câu 2 - Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số châu Á ( 2,5 điểm )
Năm
1900
1950
1970
1990
2002

Số dân
(triệu người)
880
1400
2100
3100
3766Họ và tên:
Lớp 8/
 KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn : Địa - Học Kì I

ĐỀ B
I/ Trắc nghiệm: (5 điểm ) Chọn ý đúng
Câu 1 - Vị trí vĩ độ châu Á:
a/ 770 44’ B 10 16’ B b/ 770 44’ B 10 16’ N
c/ 770 44’ N 10 16’ B d/ Tất cả đều sai
Câu 2- Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở :
a/ Đông Nam Á b/ Đông Á
c/ Nam Á d/ Vùng nội địa và Tây Nam Á
Câu 3 - Diện tích châu Á ( kể cả đảo là ):
a/ 44,4 triệu Km2 b/ 41,5 triệu Km2
c/ 40,5 triệu Km 2 d/ 43,5 triệu Km2
Câu 4- Nước ta nằm trong kiểu khí hậu :
a/ Nhiệt đới gió mùa b/ Ôn đới gió mùa
c/ Cận nhiệt đới gió mùa d/ Ôn đới hải dương
Câu 5 - Mùa đông sông đóng băng, mùa xuân băng tuyết tan gây ra lũ băng là đặc điểm sông ngòi khu vực:
a/ Đông Á b/ Nam Á
c/ Bắc Á d/ Tây Nam Á
Câu 6- Châu Á có nhiều kiểu khí hậu là do:
a/ Vị trí trải dài từ cận cực Bắc đến xích đạo
b/ Kích thước lãnh thổ rộng lớn, hình dáng mập mạp
c/ Núi và cao nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa
d/ Hai ý b,c đúng.
Câu 7- Tỉ lệ tăng
 
Gửi ý kiến