Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 hóa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Van Dung
Ngày gửi: 15h:05' 30-09-2019
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 1625
Số lượt thích: 1 người (Lavender Flower)
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1
Môn: hóa 11
(30 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Dung dịch nào dẫn điện được:
A. C2H5OH B. C12H22O11 C. NaCl D. C6H12O6
Câu 2: Chất điện li là:
A. Chất dẫn điện. B. Chất khi tan trong nước phân li ra các ion.
C. Chất tan trong nước. D. Chất không tan trong nước.
Câu 3: Dung dịch của 1 bazơ ở 250C có
A. [H+][OH-] > 10-14M. B. [H+] = 10-7M. C. [H+] > 10-7M. D. [H+] < 10-7M.
Câu 4: Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?
A. Mg2+, SO42-, Cl-, Ag+. B. H+, Cl-, Na+, K+. C. OH-, Na+, Ba2+, Fe3+. D. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl-.
Câu 5: Cần thêm bao nhiêu ml nước cất vào 10ml dung dịch axit mạnh có pH = 3 để thu được dung dịch axit có pH = 4?
A. 10ml. B. 40ml. C. 90ml. D. 100ml.
Câu 6: Trộn dung dịch các chất sau, trường hợp nào có phản ứng xảy ra?
A. BaSO4 và H2SO4. B. NaOH và KNO3. C. AgNO3 và NaCl. D. Al(NO3)3 và NaCl.
Câu 7: Cho 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là
A. 200ml. B. 10ml. C. 25ml. D. 15ml.
Câu 8: Nồng độ [OH-] của dung dịch có [H+] = 0,01M là
A. 1,0.10-3M. B. 1,0.10-11M. C. 1,0.10-12M. D. 1,0.10-14M.
Câu 9: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan. B. CaCl2 hòa tan trong nước.
C. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 10: Dung dịch H2SO4 0,05M có pH là
A. 2. B. 11. C. 4. D. 1.
Câu 11: Hoà tan 5,85g NaCl vào nước được 0,5 lít dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ mol là
A. 0,2M. B. 0,4M. C. 1M. D. 0,5M.
Câu 12: Trộn 100ml dung dịch HCl 0,2M với 150ml dung dịch KOH 0,3M. Dung dịch tạo thành có pH là
A. 1. B. 12. C. 2. D. 13.
Câu 13: Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?
A. Zn(OH)2, Al(OH)3. B. Zn(OH)2, Fe(OH)3. C. NaOH, Be(OH)2. D. Al(OH)3, Ca(OH)2, .
Câu 14: Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?
A. CaCl2 và Na2CO3. B. NaCl và KOH. C. NaCl và AgNO3. D. HNO3 và NaHCO3.
Câu 15: Cho 200ml dung dịch AgNO3 1M vào 200ml dung dịch KCl 2M. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 143,5g. B. 71,75g. C. 28,7g. D. 14,35g.
Câu 16: Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?
A. HCl. B. H2O. C. NaOH. D. NaCl.
Câu 17: Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- ( H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?
A. H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2HCl. B. 2HCl + CaO ( CaCl2 + H2O.
C. NaOH + NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O. D. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.
Câu 18: Có 4 lọ đựng 4 dung dịch mất nhãn là: (NH4)2SO4, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Nếu chỉ được phép dùng một chất làm thuốc thử thì có thể chọn chất nào
 
Gửi ý kiến