Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 hóa 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Văn
Ngày gửi: 13h:57' 28-10-2018
Dung lượng: 42.1 KB
Số lượt tải: 485
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT A ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 12 LẦN 2 ( 2018- 2019)
Thời gian: 50’ - Chương : 3 + 4
I/ TRẮC NGHIỆM ( 7,5 điểm )
Câu 1. Cho 1,52 g hhỗn hợp 2 amin đơn chức no (được trộn với số mol bằng nhau ) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl , thu được 2,98gam muối . Kết quả nào sau đây không chính xác
Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0,2M
Số mol mỗi chất là 0,02 mol
Tên gọi của 2 amin là metyl amin và etyl amin
Công thức phân tử của 2 amin là CH5N và C2H7N
Câu 2. Tơ nitron thuộc loại tơ:
A. Poliamit B. Polieste C. Vinylic D. Thiên nhiên
Câu 3. Thủy phân hoàn toàn 1 mol Pentapeptit(X) thu được 3 mol Gli; 1 mol Ala; 1 mol Phe. Khi thủy phân không hoàn toàn (X) thu được hỗn hợp gồm Ala-Gly ; Gly-Ala và không thấy tạo ra Phe-Gly. Xác định CTCT của Petapeptit?
A. Gly-Ala-Gly-Phe-Gly B. Gly-Gly-Ala-Phe-Gly
C. Gly-Gly-Ala-Gly-Phe D. Gly-Ala-Gly-Gly-Phe
Câu 4. Thủy phân 14(g) một Polipeptit(X) với hiệu suất đạt 80%,thi thu được 14,04(g) một - aminoacid (Y). Xác định Công thức cấu tạo của Y?
A. H2N(CH2)2COOH. B. H2NCH(CH3)COOH. C. H2NCH2COOH D. H2NCH(C2H5)COOH
Câu 5. Hợp chất hữu cơ mạch hở X chứa các nguyên tố C, H, N trong đó có 23,72% lượng N. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1. Câu trả lời nào sau đây là sai
A. X là hợp chất amin. B. Cấu tạo của X là amin đơn chức, no.
C. Nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1 D. Nếu công thức X là CxHyNz thì mối liên hệ 2x - y = 45.
Câu 6. Nhận xét về tính chất vật lý chung của polime nào dưới đây là không đúng ?
Hầu hết là chất rắn, không bay hơi.
Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng.
Đa số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo dung dịch nhớt.
Hầu hết polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai,bền
Câu 7. Sắp xếp tính bazơ tăng theo các dãy sau
C6H5NH2 , (C6H5 )2NH , CH3NH2, C2H5NH2 , (C2H5)2NH
(CH3)2NH , C6H5NH2 , C2H5NH2 , (C2H5)2NH , (C6H5 )2NH
(C6H5 )2NH , C6H5NH2 , CH3NH2 , C2H5NH2 , (C2H5)2NH
D. C2H5NH2 , CH3NH2 , C6H5NH2 , (CH3)2NH , (C6H5 )2NH , (C2H5)2NH
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng :
dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh
glyxin không làm quỳ tím chuyển màu
các amin đều tác dung được với dung dịch HCl tạo ra muối amoni
tính bazơ của NH3 yếu hơn anilin
Câu 9. Một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0,4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1
nguyên tử Fe). Phân tử khối gần đúng của hemoglobin trên là :
A. 12000. B. 14000. C. 15000. D. 18000.
Câu 10. Cấu tạo điều hòa là kiểu cấu tạo mà các mắt xích trong mạch polime nối với nhau theo kiểu:
A. Đầu nối với đuôi B. Đầu nối với đầu C. Đuôi nối với đuôi D. Cả B, C đúng
Câu 11. Để tăng tính chịu nhiệt cho chất dẻo người ta thêm vào
A. Bột amiăng B. Bột kim loại C. Than muội D. Bột graphit
Câu 12. Xét các dãy chuyển hoá :
Glyxin  A  X
Glyxin  B  Y . X và Y:
A. đều là ClH3NCH2COONa.
B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.
D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Câu 13. Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là :
A. tripeptthu được. B. tetrapeptit. C. pentapeptit. D. đipeptit.
Câu 14. Đun nóng fomandehit với phenol dư có axit làm xúc tác thu được polime có cấu trúc
A. Mạch phân nhánh
No_avatarf

cho mình xin đáp án với

 

No_avatarf

gmail: thuphuonglovelyssvh@gmail.com

 

 
Gửi ý kiến