Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 1 tiết - lí 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thơ Kim
Ngày gửi: 21h:47' 01-01-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN VẬT LÍ LỚP 11
( Đề có 25 câu trắc nghiệm )

01. Hai điện tích điểm có cùng độ lớn q = 10-3 (C đặt trong chân không, tương tác với nhau bằng một lực 1 mN. Khoảng cách giữa chúng là
A. 3 m B. 0,3 cm C. 0,3 m D. 3 cm
02. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
A. thể tích vùng không gian có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích đặt tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
03. Một điện tích q chuyển động trong điện trường đều theo một đường cong kín. Gọi A là công của lực điện trong chuyển động đó thì
A. A = 0 trong mọi trường hợp. B. A > 0 nếu q < 0.
C. A > 0 nếu q > 0. D. A < 0 nếu q > 0.
04. Hiệu điện thế giữa 2 điểm M và N là 15 V. Chọn phương án đúng.
A. Điện thế ở M là 15 V.
B. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.
C. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 15 V.
D. Điện thế ở N là 15 V.
05. Công của lực điện làm di chuyển điện tích q từ điểm M đến điểm N trong điện trường bằng
A. hiệu cường độ điện trường giữa hai điểm M và N.
B. hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.
C. hiệu động năng của điện tích tại M và N.
D. hiệu thế năng của điện tích tại M và N.
06. Trong chân không, cường độ điện trường của một điện tích điểm Q gây ra tại hai điểm A và B cách Q lần lượt các khoảng rA, rB là EA, EB với EB = 9EA. Phương án nào đúng ?
A. rA = 3rB B. rA = rB / 3 C. rA = 9rB D. rA = rB / 9
07. Một điện tích Q đặt trong không khí gây ra tại điểm M cách nó một khoảng 30 cm một cường độ điện trường 3.104 V/m, hướng lại gần nó. Điện tích Q có giá trị là
A. + 3.10-3 C. B. + 3.10-7 C.
C. - 3.10-3 C. D. - 3.10-7 C.
08. Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Công thức nào sau đây đúng ?
A. U = Q/C B. C = U/Q C. U = C/Q D. Q = U/C
09. Câu nào không đúng về lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không ?
A. Có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích điểm.
B. Có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm.
C. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm.
D. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích điểm.
10. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường ?
A. Culông (C) B. Vôn/mét ( V/m) C. Jun (J) D. Niutơn (N)
11. Một điện tích điểm q = + 4.10-8 C đặt tại điểm A trong chân không. Cường độ điện trường do q gây ra tại điểm B cách A một khoảng 6 cm có
A. độ lớn bằng 105 V/m, hướng từ A đến B.
B. độ lớn bằng 10 V/m, hướng từ A đến B.
C. độ lớn bằng 105 V/m, hướng từ B đến A.
D. độ lớn bằng 10 V/m, hướng từ B đến A.
12. Theo thuyết electron, câu nào đúng ?
A. nguyên tử mất prôton sẽ trở thành ion âm.
B. nguyên tử mất electron sẽ trở thành ion dương.
C. nguyên tử mất electron sẽ trở thành ion âm.
D. nguyên tử mất prôton sẽ trở thành ion dương.
13. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực điện tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 N. Độ lớn của điện tích thử là :
A. 8.10-2 C B. 1,25.103 C C
 
Gửi ý kiến