Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra 1 tiet tap trung chuong tich phan so phuc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hoàn
Ngày gửi: 23h:51' 21-03-2019
Dung lượng: 73.6 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHUNG MÔN TOÁN 12
Ngày 15/03/2019. Thời gian: 45 phút
TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình
x2+y2+z2 +4x-2y+6z -2=0. Tính tọa độ tâm I và bán kính R của (S):
A. Tâm I(2;1;3) và bán kính R=4 B. Tâm I(-2;1;3) và bán kính R=16
C. Tâm I(-2;1;-3) và bán kính R=4 D. Tâm I(-2;1;-3) và bán kính R=16
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua A(3; 2;1) và có vectơ pháp tuyến
𝑛=(1;2,3) có phương trình là:
A. x+2y+3z+10=0 B. x-2y+3z+10=0
C. x+2y-3z-10=0 D. x+2y+3z-10=0
Câu 3: Cho
1
5
𝑓
𝑥
𝑑𝑥=9.
0
2
𝑓
2𝑥+1
𝑑𝑥

A. I=9 B. I=9/2 C. I=18 D. I=3
Câu 4: Tìm nguyên hàm của hàm số 𝑓
𝑥
𝑥
3

A
𝑓
𝑥
𝑑𝑥
2
5
𝑥
2
𝑥+𝐶
B.
𝑓
𝑥
𝑑𝑥
2
3
𝑥
2
𝑥+𝐶

C.
𝑓
𝑥
𝑑𝑥
2
3
𝑥
3
𝑥+𝐶
D.
𝑓
𝑥
𝑑𝑥−2
5
𝑥
2
𝑥+𝐶

Câu 5: Biết
1
5
3
𝑥
2+3𝑥
𝑑𝑥=𝑎ln5+𝑏ln2, (𝑎,𝑏∈𝑍.Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. a+b=0 B. 2a+b=0 C. a-b=0 D. a-2b=0
Câu 6: Cho hàm số f(x)= cos(3x-2). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A
𝑓
𝑥
𝑑𝑥=3sin⁡(3𝑥−2)+𝐶
B.
𝑓
𝑥
𝑑𝑥
1
3
sin⁡(3𝑥−2)+𝐶

C.
𝑓
𝑥
𝑑𝑥=−3sin⁡(3𝑥−2)+𝐶
D.
𝑓
𝑥
𝑑𝑥−1
3
sin⁡(3𝑥−2)+𝐶

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) :
𝑥
3
𝑦−1
𝑧
2=nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của (P) ?
A.
𝑛=(3;2;1) B.
𝑛=(3;−1;2) C.
𝑛=(2;−6;3) D.
𝑛=(3;−6;2)
Câu 8:Gọi là hai nghiệm phức của phương trình: . Tính tổng 
A. B. C. D. 
Câu 9:Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn đẳng thức là một đường tròn. Tính bán kính R của đường tròn đó.
A. B. C. D. 
Câu 10: Tính giá trị của biểu thức
1+𝑖
2019

A.
2
1009
B.
1−𝑖.2
1009
C.
1+𝑖.2
1009
D. −1+𝑖.2
1009

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I(1;2;-3) và bán kính R=3 là:
A.
𝑥−1
2
𝑦−2
2
𝑧−3
2=9 A.
𝑥−1
2
𝑦−2
2
𝑧+3
2=9
C.
𝑥+1
2
𝑦+2
2
𝑧−3
2=3 D.
𝑥−1
2
𝑦−2
2
𝑧+3
2=3
Câu 12: Cho hàm số 𝑓
𝑥
𝑒−𝑥
3. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A
𝑓
𝑥
𝑑𝑥=−3
𝑒−𝑥
3+𝐶
B.
𝑓
𝑥
 
Gửi ý kiến