Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết Tin 6 học kỳ 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thúy Vân
Ngày gửi: 08h:07' 27-02-2019
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS hoàng đan

Họ và tên:...............................................

Lớp: ........................................................
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Tin học 6
Hình thức kiểm tra: Viết


Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Để lưu văn bản trên máy tính, em sử dụng nút lệnh:
A. New B. Open C. Save D. Cut 
2/ Để mở văn bản đã được lưu trên máy tính, em sử dụng nút lệnh:
A. New B. Open C. Save D. Cut 
3/ Để sao chép một phần văn bản, em sử dụng nút lệnh:
A. Cut B. Copy C. Paste D. Undo 
4/ Để định dạng phông chữ cho kí tự, em sử dụng nút lệnh:
A/ Font B. Font Size C. Font Color 
5/ Để định dạng màu chữ cho kí tự, em sử dụng nút lệnh:
A/ Font B. Font Size C. Font Color 
Bài 2: Điền vào chỗ trống:
1/ Nút lệnh dùng để…………………………………………………………………………………
2/ Nút lệnh dùng để…………………………………………………………………………………
3/ Nút lệnh dùng để…………………………………………………………………………………
4/ Nút lệnh dùng để…………………………………………………………………………………
5/ Nút lệnh dùng để…………………………………………………………………………………
6/ Nút lệnh dùng để………………………………………………………………………………
Bài 3: Cho đoạn văn bản sau, hãy gạch chân vào những chữ gõ sai theo qui tắc gõ chữ tiếng Việt kiểu Telex?
Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca nô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng
Chus bes loaats choawts
Caif xawcs xinh xinh
Cais chaan thoawn thoawts
Cais ddaaur ngheenh ngheenh
Ca noo ddooix leechj
Mooms huyts saos vang
Nhuw con chim chichs
Nhayr treen dduwoongf vangf

Bài 4: Nêu các bước định dạng phông chữ bằng cách sử dụng nút lệnh? Đáp án (chưa chỉnh sửa)
Câu 1: 1,5 điểm
1C 2B 3C 4A 5D
Câu 2: 2,5 điểm
1A 2C 3B 4B 5A 6D 7A 8B 9C 10C
Câu 3: 2,5 điểm
( Nút lệnh Bold : tạo chữ đậm.
( Nút lệnh Italic : tạo chữ nghiêng.
( Nút lệnh Underline : tạo chữ gạch chân.
( Nút lệnh Align Left : căn thẳng lề trái.
( Nút lệnh Align Right : căn thẳng lề phải.
( Nút lệnh Center : căn giữa.
( Nút lệnh Justify : căn thẳng 2 lề.
( Nút lệnh : tăng mức thụt lề trái.
( Nút lệnh : giảm mức thụt lề trái.
( Nút lệnh Line Spacing : chọn các tỉ lệ thích hợp cho khoảng cách dòng trong đoạn văn.
Câu 4: 3,5 điểm
a/ 1 điểm:
Tin học làmột ngành nghiên cứuvề cấu trúc và tính chất của thông tin,về lưu trữ , xử lý và truyền tin.Quá trình đó được thực hiện một cách tự động trên máy tính điện tử .

b/ 2,5 điểm
Chus bes loaats choawtf
Caif xaacs xinh xinh
Cais chawns thoawn thoaatj
Caix ddaaur ngheenh ngheenh
Ca now đooix leenhs
Mooms huytx saoj vang
Nhw con chim chichf
Nhayj treen đuwoongf vangr

 
Gửi ý kiến