Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De kiem tra 1 Tiet_hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trieu Lan
Ngày gửi: 15h:07' 08-11-2011
Dung lượng: 663.0 KB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT …………..
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

TRƯỜNG THPT ……………….
MÔN: Tin học 12


HỌ VÀ TÊN:…………………………………………. Lớp: 12 A…
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 6 Điểm)

Câu 1: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi đã được chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. Records – Delete B. Tools – Delete record C. Edit – Delete D. File –delete
Câu 2: Một CSDL BANHANG chứa bảng KhachHang có các trường như: Tên khách hàng, Địa chỉ, Mã khách hàng, Số điện thọai. Hãy chọn Tên trường có khả năng nhất đóng vai trò là khóa chính của bảng:
A. Tên khách hàng B. Số điện thọai C. Địa chỉ D. Mã khách hàng
Câu 3: Chức năng chính của Access :
A. Cập nhật và kết xuất thông tin B. Tạo bảng
C. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng D. Cả a,b,c
Câu 4: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường ta thực hiện lệnh :
A. View / Primary key B. Edit / Primary key
C. File / Primary key D. Table / Primary key
Câu 5: Trong Access, muốn làm việc với đối tượng bảng, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn nhãn :
A. Queries B. Tables C. Forms D. Reports
Câu 6: Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” ?
A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ màn hình máy tính
B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại phần mềm máy tính
C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại dữ liệu được lưu trữ trên máy tính
D. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ mạng máy tính
Câu 7: Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì :
A. Access không cho phép lưu bảng
B. Access không cho phép nhập dữ liệu
C. Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường khóa chính cho bảng
D. Tất cả đều sai
Câu 8: Các chức năng của Hệ QTCSDL là :
A. Cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin, kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL
B. Tạo lập CSDL, cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin, kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL
C. Tạo lập CSDL, tìm kiếm, kết xuất thông tin, kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL
D. Tạo lập CSDL, cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, kết xuất thông tin, kiểm soát.
Câu 9: Thoát khỏi Access ta chọn dãy lệnh nào
A. File – Exit B. File – Close C. File – Quit D. File – Finish
Câu 10: CSDL là :
A. Được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau.
B. Chứa thông tin của một tổ chức nào đó.
C. Tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau.
D. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 11: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/open B. File/new/Blank Database
C. Create Table in Design View D. Create table by using wizard
Câu 12: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường
A. Bắt buộc phải viết thường B. Bắt buộc phải viết hoa
C. Tùy theo trường hợp D. Không phân biệt chữ hoa hay thường
Câu 13: Khi nào có thể nhập dữ liệu vào bảng :
A. Bất cứ lúc nào cần nhập dữ liệu. B. Bất cứ khi nào có dữ liệu.
C. Sau khi bảng được tạo trong CSDL. D. Ngay sau khi CSDL được tạo ra
Câu 14: Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL
A. Bán hàng B. Quản lý học sinh trong nhà trường C. Bán vé máy bay D. Tất cả đều đúng
Câu 15: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số thứ tự nên chọn loại nào
A. Date/Time B. Autonumber C. Number D. Yes/No
Câu 16: Muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng :
A. Record/Sort/Sort Descending B. Tools/Sort/Sort Descending
 
Gửi ý kiến