Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra 15 phut anh 8 lan 1 HKI

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 11h:08' 20-09-2011
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 734
Số lượt thích: 0 người

Name : ……………………………………………………………… Test 15 Minutes
Class : 8 …………………
I) Give correct form of the verbs in bracket ( 5Pts).
( Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì )
1. I ( receive) …………………………………a letter from my friend yesterday.
2. Everymorning We ( go ) …………………………………………… to school.
3. Nam’s ( see ) ………………………………………………… a movie tomorrow.
4. ( do ) …………………………………………………you live ? => I live at 12 Tran Hung Dao street.
5. Who ( be ) …………………… they ? => They ( be ) ………………………………… farmers.
II) Complete these sentences using ( not ) adjective + enough. ( 5 Pts ).
( Hoàn thành các câu sau dùng cấu trúc ( not ) adjective + enough )
1. The bag is ( not big ) ……………………………………………………………… to carry everything.
2. Ba is ( not old ) ……………………………………………………………………………… to drive a motorbike.
3. I’m ( fast ) ………………………………………………………………………………… to win this race.
4. My English is ( good ) ………………………………………………………………………… to get a good mark.
5. They are ( not strong ) ………………………………………………………………………………………… to do hard work.
Name : ……………………………………………………………… Test 15 Minutes
Class : 8 ……………………………
I) Give correct form of the verbs in bracket ( 5Pts).
( Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì )
1. I ( receive) …………………………………a letter from my friend yesterday.
2. Everymorning We ( go ) …………………………………………… to school.
3. Nam’s ( see ) ………………………………………………… a movie tomorrow.
4. ( do ) …………………………………………………you live ? => I live at 12 Tran Hung Dao street.
5. Who ( be ) …………………… they ? => They ( be ) ………………………………… farmers.
II) Complete these sentences using ( not ) adjective + enough. ( 5 Pts ).
( Hoàn thành các câu sau dùng cấu trúc ( not ) adjective + enough )
1. The bag is ( big ) ……………………………………………………………… to carry everything.
2. Ba is ( old ) ……………………………………………………………………………… to drive a motorbike.
3. I’m ( fast ) ………………………………………………………………………………… to win this race.
4. My English is ( good ) ………………………………………………………………………… to get a good mark.
5. They are ( strong ) ………………………………………………………………………………………… to to do hard work.
Key of Test 15 Minutes

I) Give correct form of the verbs in bracket ( 5Pts).
( Chia động từ trong ngoặc cho đúng thì )

1. received 2. go 3.going to see / will see 4. do 5. Are /are.

II) Complete these sentences using ( not ) adjective + enough. ( 5 Pts ).
( Hoàn thành các câu sau dùng cấu trúc ( not ) adjective + enough )
1. The bag is not big enough to carry everything.
2. Ba is not old enough to drive a motorbike.
3. I’m fast enough to win this race.
4. My English is good enough to get a good mark.
5. They are (not) strong enough to do hard work.
 
Gửi ý kiến