Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kim Đình Thái
Ngày gửi: 10h:12' 28-03-2013
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 1745
Số lượt thích: 0 người

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút CHƯƠNG IV
Môn : Đại số 7
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Khái niệm về biểu thức đại số, Giá trị của một biểu thức đại số

Tính giá trị của biểu thức trong trường hợp đơn giản.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
1,0đ
10 %

1
1,0đ
10 %

2. Đơn thức, đa thức

Nhận biết được các đơn thức đồng dạng, xác định bậc của đa thức
Biết cách cộng (trừ) đơn,
Vận dụng được quy tắc cộng (trừ) hai đa thức có một biến . Biết cách tìm một đa thức dựa vào cộng (trừ) đa thứcSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

20%

1

10%


2

40%


5

70%

4. Nghiệm của đa thức một biến
Biết chứng tỏ được một giá trị là nghiệm của một đa thức
Biết phân tích và áp dụng các tính chất của phép nhân để tìm được nghiệm của một đa thức


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10%

1

10%
2
2,0đ
20%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0 đ
20 %

2
2,0 đ
20%


3

50%

1

10%
8
10
100%

Họ và tên: …………………….
Lớp:……
Đề kiểm tra 15 phút
Môn: Đại số 7


I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức - xy2 :
A . 2xy2
B -x2y
C . x2y2
D. 2(xy)2

Câu 2: Tổng của hai đơn thức 5xy2; 7xy2 là:
A. 12
B. xy2
C. -2xy2
D. 12xy2

Câu 3: Bậc của đa thức M = xy3 - y6 +10 + xy4 là:
A . 10
B. 5
C . 6
D . 3

Câu 4 : Giá trị của biểu thức M = x2 + 1 tại x = -1 là:
A. 2
B. 1
C. 0
D. -1


II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 5: (6 điểm). Cho f(x) = x2 – 2x – 5x4 + 6
g(x) = x3 - 5x4 + 3x2 – 3
Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x)
Chứng tỏ rằng x = 1 là nghiệm của đa thức f(x)
Tìm đa thức h(x). Biết: h(x) + f(x) – g(x) = -2x2 –x + 9
Tìm nghiệm của đa thức h(x)
Bài làm………………………………………………………………………………………………………………………
Đáp án và hướng dẫn chấm
PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)
Chọn đúng mỗi câu cho 1,0điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
D
C
A


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 5
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
ĐIỂM

a
 f(x) = – 5x4 + 0 + x2 – 2x + 6
+
g(x) = - 5x4 + x3 + 3x2 + 0 – 3
f(x) + g(x) = – 10x4 + x3 + 4 x2 - 2x + 3

f(x) = – 5x4 +0 + x2 – 2x + 6
-
g(x) = - 5x4 + x3 + 3x2 + 0 – 3
f(x) - g(x) = -x3 - 2x2 - 2x + 9 
Gửi ý kiến