Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thái Phương
Ngày gửi: 20h:24' 16-10-2017
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
Lớp:……… ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ và tên:………………………….. MÔN TIN HỌC LỚP 6

Điểm
Lời phê của thầy
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1. Theo em, có thể dùng máy tính điện tử vào bao nhiêu việc?
A. 3 B. 4 C. 5 D.6
Câu 2. Để máy tính có thể xử lí, thông tin trong máy tính cần được biểu diễn dưới dạng:
A. Bít B. Byte C. Kilobyte D. Megabyte
Câu 3. Máy tính điện tử có thể dùng vào việc:
A. Thực hiện các tính toán B. Hỗ trợ các công việc quản lí
C. Khả năng lưu trữ lớn D. Cả đáp án A và đáp án B
Câu 4. Đâu là Quá trình 3 bước:
A. Xuất ( Nhập ( Xử lí B. Xuất ( Xử lí ( Nhập
C. Nhập ( Xử lí ( Xuất D. Xử lí ( Xuất ( Nhập
Câu 5. Điền thành phần còn thiếu vào “Mô hình xử lí thông tin” sau:

Thông tin vào Thông tin ra

A. Xử lí B. Xử trí
C. Lưu trữ D. Bộ xử lí trung tâm
Câu 6. Khối chức năng nào được xem như là bộ não của máy tính?
A. Bộ nhớ B. Bộ xử lí trung tâm
C. Thiết bị vào D. Thiết bị ra
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1(3 điểm): Nêu khái niệm “Thông tin là gì?”, lấy hai ví dụ về thông tin.
Câu 2(4 điểm): Có bao nhiêu dạng thông tin cơ bản? Đó là những dạng nào? Nêu ví dụ cho từng dạng.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
 
Gửi ý kiến