Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra 1tiet lan 2 co ma tran

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ly Hiep
Ngày gửi: 05h:45' 22-12-2017
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 88
Số lượt thích: 0 người
Class: 6.......
Name.........................................
I. Điền giới từ vào các câu sau:
1) Look ……. . the house.
2) There is a big yard ……front ……. the house.
3) There are many trees ……. . the house.
4) There is a well (cái giếng) ……. . the left of the house.
5) To the right ……. the house,there is a flower garden (1 vườn hoa).
6) I live ……. a house.
7) They live ………a restaurant (nhà hàng).
8) Their house is next ……. a bookstore (hiệu sách).
9) There are many people ………. the street.
10) His father works ……. a factory (nhà máy,xưởng).
II. Đổi ra số nhiều các câu sau:
1) My pencil is on the table. (My pencils are on the table.
2) This school is big. (……………………………….
3) That is an eraser. (………………………………….
4) There is a lamp in the desk. (……………………………………. .
5) It’s a small house. (………………………………
6) Who’s that? (…………………………. .
7) No,it isn’t. It’s small. (………………………. …………………………
8) Is your room big? (………………………………….
9) This is her dress (áo đầm). (……………………………………….
10) Is that your stereo. (……………………………………
III.Dùng các từ gợi ý dưới đây để viết thành đoạn văn,rồi trả lời các câu hỏi bên dưới:
Nam/ 12 years old. He /Grade 6. He /live/with his mother/father/2 sisters/city. His house/next/store. On the street/there/restaurant/bookstore/and/temple (miếu,đền,đình). In the neighborhood/there/hospital/and/factory. Nam’s father/work/factory. His mother/work/hospital.
1) How old is Nam? (………………………………
2) Which grade is he in? (…………………………
3) Where does he live? (…………………………………
4) Does he live with his parents (his father and mother) and 2 sisters?
(…………………………
5) Is his house next to a store? (…………………………………
6) What is there on the street? (…………………………………………………………….
7) Is there a hospital in the neighborhood? (…………………………………
8) Is there a school in the neighborhood? (……………………………….
9) Where does Nam’s father work? (…………………………………….
10) Where does his mother work? (………………………………………
IV. Đặt câu hỏi với ‘where is…. ? where are…. ?’ và trả lời:
1) your pen/ in the box.
(Where is your pen? ( It’s in the box.
2) the students /in the class.
(Where are the students? (They’re in the class.
3) the children/ in the room.
(……………………………. ? (…………………………………
4) her father/ in the house.
(……………………………. . ? (…………………………………
5) his pencil/ in the desk.
(………………………………? (…………………………………
6) your eraser/ on the table.
(………………………………. ? (………………………………….
7) Lan’s house/ in the country.
(…………………………………. ? (…………………………………….
8) their classroom / on the second floor.
(…………………………………. . ? (……………………………………. .
9) her ruler/ in the box.
(……………………………? (…………………………………………
10) the clock / on the wall.
(……………………………. ? (……………………………………. .
V.vào chỗ trống với dạng đúng của to be
1. This ________ Mr. Hung.
1. I __________ Lan.
3. We ________ students.
4. Lan and Hoa ________ my friends.
5. My father ________ very strict.
6. Minh _______ a good student.
7. My pens _______ very nice.
8. ________ they your books? – Yes, they ______.
9. How ______ you?
10. What ______ your name?


 
Gửi ý kiến