Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra 45'hình chương 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Thu
Ngày gửi: 21h:34' 05-04-2018
Dung lượng: 157.5 KB
Số lượt tải: 1323
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT YÊN MỸ


(Đề có 2 trang)
KIỂM TRA HÌNH 45 – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN HÌNH CHƯƠNG 3
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 16 câu)Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1: Qua một điểm O cho trước có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước?
A. 0 B. vô số
C. 1 D. 2
Câu 2: Cho hai vectơ thỏa mãn: Độ dài vectơ bằng
A. . B. 25. C. 9. D. .
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
C. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
D. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và song song với một mặt phẳng cho trước.
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc ( IJ, CD) bằng
A. 900. B. 300. C. 450.. D. 600..
Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.
B. Góc giữa hai đường thẳng nhỏ hơn hoặc bằng 900.
C. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.
D. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song với c (hoặc b trùng với c).
Câu 6: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu thì B là trung điểm đoạn AC.
B. Vì nên bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng.
C. Từ ta suy ra.
D. Từ ta suy ra.
Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác ABC. A’B’C’. Đặt , . Biểu thức nào sau đây đúng?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 8: Cho hình chóp SABC có SAABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm các tam giác SBC và ABC. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. SH, AK và BC đồng quy. B. BC (SAH).
C. BC (SAB). D. HK (SBC).
Câu 9: Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD, AB = 4, CD = 6. M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC = 2BM, mp(P) đi qua M song song với AB và CD. Diện tích thiết diện của (P) với tứ diện là
A. . B. . C. 6. D. 5.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD SA vuông góc với đáy, ABCD là hình vuông. Đường thẳng SA vuông góc với đường thẳng
A. SC. B. SB. C. BC. D. SD.
Câu 11: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ và
A. 900. B. 450. C. 1200. D. 600.
Câu 12: Cho hình hộp ABCD.EFGH. Đặt thì
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết , . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Cho hình hộp Gọi M là trung điểm AD. Chọn đẳng thức đúng
A. . B. .
C. . D. .
Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là góc giữa cặp đường thẳng nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thoi tâm O, hai tam giác SAC và SBD cân đỉnh S, SOAC=4a
 
Gửi ý kiến