Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 45 phút môn sinh học 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Thuận
Ngày gửi: 16h:48' 23-10-2018
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tiên Sơn
GV: Đỗ Văn Thuận
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC: 2018 - 2019
MÔN: SINH HỌC 9. Thời gian: 45 Phút

I. Thiết kế ma trận 2 chiều.
Chương
Các mức độ nhận thức
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương I: Các thí nghiệm của Men đen


Phân biệt được thể đồng hợp tử và thể dị hợp tử.


Biết xác định các loại giao tử thuộc F1 khi lai một cặp tính trạng.
Nhận biết được kết quả F1 của phép lai một cặp tính trạng. Phân biệt được các kiểu hình ở F2 khi lai hai cặp tính trạng. Giải thích được tổ hợp ở F2 khi lai hai cặp tính trạng do đâu mà có.


Số câu Số điểm Tỉ lệ %
1 Câu 0.5 5

1 Câu 0.5 5

2 Câu 1.0 10
1 Câu 1.0 10
5 Câu 3.0 30

Chương II: Nhiễm sắc thể
Nắm được bản chất của kì cuối của giảm phân I
Nắm được bản chất của nguyên phân
Biết cách xác định cơ chế xác định giới tính ở người


Số câu Số điểm Tỉ lệ %
1 Câu 0.5 5

1 Câu 0.5 5


1 Câu 3.0 30
3 Câu 4.0 40Chương III: AND và gen


Phân biệt được đặc điểm di truyền của các loại ARN
Biết cách xác định được số AND con khi thực hiện một số lần nhân đôi. Biết cách xác định các loại nuclêôtit trong 1 đoạn phân tử ADN


Số câu Số điểm Tỉ lệ %


1 Câu 0.5 5

1 Câu 0.5 5
1 Câu 2.0 20
3 Câu 3.0 30

Tổng: Số câu Số điểm Tỉ lệ %
2 Câu 1.0 10

3 Câu 1.5 15
1 Câu 3.0 30
3 Câu 1.5 15
2 Câu 3.0 30
11 Câu 10 100


II. Nội dung đề theo ma trận.
Phần I: Trắc nghiệm. ( 4 điểm ) Chọn đáp án đúng nhất.

Câu 1. Loại ARN nào sau đây có khả năng truyền đạt thông tin di truyền.

a. tARN
b.mARN
c.rARN


Câu 2. Trong nguyên phân NST bắt đầu phân li ở.

a. Kì đầu.
b. Kì giữa.
c. Kì sau.
d. Kì cuối.


Câu 3. Một cơ thể mang hai gen không giống nhau được gọi là.

a. Thể đồng tính.
b. Thể đồng hợp.
c. Cơ thể lai.
d. Thể dị hợp.


Câu 4. ADN tự nhân đôi liên tiếp 4 lần sẽ cho ra.
a. 16 ADN con.
b. 12 ADN con.
c. 18 ADN con.
d. 8 ADN con.


Câu 5. Cho sơ đồ lai sau: AABB x aabb  F1AaBb. kết quả sai ở giao tử F1là.

a. AB.
b. Ab.
c. aB.
d. Aa


Câu 6. Kết thúc kì cuối của giảm phân I, số lượng NST trong tế bào là.

a. n NST đơn.
b. n NST kép.
c. 2n NST đơn.
d. 2n NST kép.


Câu 7. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Chó lông ngắn x lông dài thu được F1. Những trường hợp nào sau đây là kết quả của F1.

a.1 L.ngắn: 1 L. dài.
b. Toàn lông ngắn.
c. Toàn lông dài.
d. 3 L. ngắn: 1 L. dài.


Câu 8. Cho: Vàng, trơn x Xanh, nhăn. Được F1100% vàng trơn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với 4 kiểu hình: 1. Vàng, trơn; 2. Xanh, nhăn; 3. Vàng, nhăn; 4. Xanh, trơn. Vậy trong các kiểu hình nói trên đâu là kiểu hình của biến dị tổ hợp.

a. Chỉ 1 và 2.
b. Chỉ 2 và 3.
c. Chỉ 3 và 4.
d. Cả 1, 2 và 4.


Phần II: Tự luận. ( 6 điểm ).

Câu 9 ( 3 điểm ) Trình bày cơ chế NST xác định giới tính ở người ? Tại sao tỉ lệ con trai & con gái sinh ra là xấp
No_avatar

Tai sao lai không ho tro

 

 
Gửi ý kiến