Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra 45p hình học 11 chương 1 có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Bá Chừng
Ngày gửi: 11h:28' 11-07-2018
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 1347
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - HÌNH HỌC 11 - CHƯƠNG I – MÃ 01
PHẦN TRẮC NGHIỆM – TG: 20’

Họ và tên:.................................................................
Lớp: ...............................

ĐIỂM


Cho hình bình hành ABCD, phép tịnh tiến theo véc tơ biến điểm B thành :
A. Điểm A B. Điểm B C. Điểm C D. Điểm D
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ biến điểm M(–3; 2) thành điểm M’ (–5; 3). Véc tơ có toạ độ là:
A. (2; – 1) B. (8; – 5) C. (–2; 1) D. (–8; 5)
Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ biến đường thẳng thành đường thẳng có phương trình là:
A. B. C. D. 
Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của đường tròn (C) :qua phép tịnh tiến theo véctơ là đường tròn có phương trình là:
A. B. C. D. 
Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(–3;0). Phép quay biến điểm A thành điểm:
A. A’(0; –3); B. A’(0; 3); C. A’(–3; 0); D. A’(3;0).
Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2; 0) và điểm N(0; 2). Phép quay tâm O biến điểm M thành điểm N, khi đó góc quay của nó là:
A. B. C. D. 
Trong mặt phẳng Oxy, phép quay tâm O (0;0) góc quay 90° biến đường thẳng thành đường thẳng có phương trình là :
A. B. C. D. 
Tìm mệnh đề SAI. Phép dời hình biến :
A. Một đoạn thẳng thành đoạn thẳng , một tia thành một tia .
B. Một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó .
C. Một đường tròn thành một đường tròn có bán kính bằng bán kính đường tròn đã cho .
D. Một tam giác thành một tam giác bằng nó .
Trong mp Oxy tìm điểm M’ là ảnh của điểm M(0;5) qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép và phép đối xứng qua trục Oy
A. B. C. D. 
Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O (Các đỉnh có thứ tự theo chiều quay của kim đồng hồ). Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O, góc quay và phép đối xứng qua tâm O biến đường thẳng AB thành đường thẳng:
A. EF. B. DE. C. BC D. AF
Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng tỉ số
A. k = 1 B. k = –1 C. k = 0 D. k = 3
Trong mp(Oxy) cho . Tìm tọa độ ảnh của điểm M qua phép vị tự tâm O tỉ số ?
A. B. C. D. 


PHẦN TỰ LUẬN – TG: 25’

Họ và tên:.................................................................
Lớp: ...............................

ĐIỂM


Trong mặt phẳng cho tam giác ABC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Tìm ảnh của điểm N qua phép tịnh tiến theo vectơ .
Cho tam giác đều ABC hãy xác định góc quay của phép quay tâm B biến A thành điểm C.
Viết phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số và phép tịnh tiến theo véc tơ .
Trong mặt phẳng Oxy, xét phép biến hình F biến mỗi điểm thành điểm . Hỏi F có thể là một phép đồng dạng không? Vì sao.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu TN đúng được 0,5 điểm).
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12

C
C
B
B
B
C
D
B
A
A
AII. Phần tự luận
Câu
Đáp án
Điểm

1

1,0

2

1,0

3

0,5 
Gửi ý kiến