Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra anh 8 lan 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tô thị thủy
Ngày gửi: 20h:50' 08-04-2019
Dung lượng: 31.1 KB
Số lượt tải: 991
Số lượt thích: 0 người
Week: 28 Date of planning. 01 / 03 / 2019
Period : 81 Date of teaching. … / 03 / 2019

THE FIRST TEST EXAM (2018 -2019)
PILOT ENGLISH 8 (PERIOD: 81)
Thời gian làm bài : 45 phút
I.OBJECTIVES:
_Language content: +To help the students review knowledge they’ve learnt from unit 7,8,9.
_Language function:
+To enable the students to use previous knowledge to do the next test and through the test the teacher can know the students’ knowledge.
_Educational aim:
+To educate the students aware the importance of learning English and use it in communication.
II. LANGUAGE:
1. VOCABULARY:
Pollution Words/ phrases showing cause/ eff ect relationships
People and places in English speaking countries
Types of natural disasters
Words to describe a natural disaster
2. PRONUNCIATION:
Stress in words ending in -ic and -al
Stress in words ending in -ese and –ee
Stress in words ending in -logy and -graphy
3. GRAMMAR
Conditional sentences type 1: review Conditional sentences type 2
Present tenses: review
Present simple for future
Passive voice: review
Past perfect
4. COMMUNICATION
Describing types of pollution Discussing the causes and eff ects of pollution and ways to reduce it
Introducing people and places of interest in English speaking countries
Talking about a natural disaster
Asking and answering questions about what to do when a natural disaster happens
III. SKILLS: Integrated skills
IV. EDUCATIONAL FACTOR:
+Paying attention to learning English.
V.TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION:
1. Method: Communicative approach
2. Teaching aids: Papers
VI. PROCEDURES IN CLASS:


THE MATRIX OF THE FIRST TERM EXAM
PILOT ENGLISH 8 (PERIOD 81)
(Kèm theo Công văn số 1609 /SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 8 /11/ 2016 của Sở GD&ĐT)

Tên Chủ đề
(Unit 7,8,9)
Nhận biết
30%
Thông hiểu 20%
Vận dụng 50%
Tổng
Cấp độ thấp 30%
Cấp độ cao
20%


A. Phonetics
- Stress
4câu x0,25
= 1đ4câu = 1đ
= 10%

B .Use of English
Choose the correct answer


4câu x 0,25đ
= 1đ
Choose the correct answer


4câu x 0,25 đ
=1đ
Give the correct form or tense of the following verbs
2câu x 0,25 đ
=0.5đ
Give the correct form or tense of the following verbs
2câu x 0,25 đ
=0.5đ
12câu = 3đ
=30 %

C. Reading

Read the passage and choose the best answer
4câu x 0,25đ
= 1đ
Read the passage and answer the following questions
2câu x 0,25đ
= 0.5đ
Read the passage and answer the following questions
2câu x 0,25đ
= 0.5đ
8 câu = 2đ
=20%

D. Writing


Do as direct
4câu x 0,25đ
= 1đ
Do as direct
4câu x 0,25đ
= 1đ

8câu = 2đ
= 20%

E. Listening
Listen and choose the right answer A, B , or C
4câu x 0,25đ
= 1đ

Listen . Then fill the gaps with the words you hear
4câu x 0,25đ
= 1đ
8câu = 2đ
= 20%

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
12 câu
3điểm=
30%
8 câu
2điểm=
20%
12 câu
3 điểm =
30%
8 câu
2điểm=
20%
40 câu
10đ
100%
Liên Sơn, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỔ DUYỆT NGƯỜI RA ĐỀTô Thị Thủy


NGUYEN TRAI LOWER SECONDARY SCHOOL
Name: ……………………….......................………….
Class: ……
 THE THIRD WRITTEN TEST
PILOT ENGLISH 8 (PERIOD: 81)
Time: 45 minutes


A. PHONETICS (1p)
I. Find the word which has different stress pattern from the others. 1.0 point)
1. A. national B. chemical C. medical D. informal
2. A. linguistic B. classical C. phonetic
 
Gửi ý kiến