Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA CÁC CHƯƠNG TOÁN 8 CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Hảo
Ngày gửi: 16h:14' 06-05-2019
Dung lượng: 373.1 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người

Trường: THCS Giai Xuân
Lớp: 8a….
Tên:………………………………..Thứ.............ngày............tháng...........năm 20…….
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: TOÁN – ĐẠI SỐ 8 – CHƯƠNG I
Thời gian làm bài: 45 phút (kể cả phát đề)


ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0 điểm)
Em hãy chọn đáp án đúng nhất rồi điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Đáp án

Câu 1:Tích của đa thức 5
𝑥
2−4𝑥 với đa thức 𝑥−2 là:
A. 5
𝑥
3+14
𝑥
2+.5
𝑥
3−14
𝑥
2−.5
𝑥
3−14
𝑥
2+
𝑥
3−14
𝑥
2+8𝑥
Câu 2: Nếu 𝑐 là hằng số và
𝑥+2
𝑥+3=
𝑥
2+𝑐𝑥+6, thì 𝑐 bằng:
A. – 5 B. – 3 C. – 1 D. 5
Câu 3: Giá trị lớn nhất của đa thức R = 4𝑥
𝑥
2 là:
A. 3 B. 2 C. – 3 D. – 2
Câu 4: Kết quả rút gọn của biểu thức (𝑎+𝑏
3− (𝑎−𝑏
3−6
𝑎
2
𝑏 là:
A
2𝑎
3
B− 2𝑎
3
C
2𝑏
3
D− 2𝑏
3

Câu 5: Cho 𝑥+𝑦=11 và 𝑥−𝑦=3. Tính
𝑥
3−
𝑦
3 ta được kết quả là:
A. 14 B. 33 C. 112 D. 35
Câu 6:Viết biểu thức
𝑥
2 +
2
3
𝑥 +
1
9 dưới dạng bình phương của một tổng là:
A
𝑥+
1
3
2
B
𝑥−
1
3
2
C– (𝑥 – 3
2
D
𝑥+
1
3
2

Câu 7: Giá trị 𝑥 thõa mãn 𝑥+
5𝑥
2=0 là:
A.𝑥=.𝑥=0; 𝑥
1
5
C.𝑥=1; 𝑥
1
5
D.𝑥=0; 𝑥=5
Câu 8: Biểu thức thích hợp phải điền vào chỗ trống
𝑥−9=
𝑥
3−729 để được một đẳng thức đúng là:
A
𝑥
2+9𝑥+
𝑥
2+6𝑥+
𝑥
2−
𝑥
2−9𝑥+81
Câu 9: Giá trị của biểu thức 𝑥
𝑥−1−𝑦(1−𝑥) tại 𝑥 = 2001 và 𝑦 = 1999 là:
A. 80000 B. 8000 C. – 8000000 D. 8000000
Câu 10: Giá trị 𝑥 thõa
1−2𝑥−3𝑥(𝑥+18) = 0 là:
A.𝑥=
1
3
B.𝑥=.𝑥=0; 𝑥
49
13
D.𝑥=0; 𝑥
49
13

Câu 11: Kết quả phân tích đa thức
𝑥
4−
𝑦
4 thành nhân tử là:
A
𝑥
2+
𝑦
2)(𝑥+𝑦)(𝑥−𝑦)B𝑥+𝑦)(𝑥−𝑦)
C𝑥+𝑦)(𝑥−𝑦)(𝑥+2𝑦)D
𝑥
2+
𝑦
2)(𝑥−𝑦)
Câu 12:Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng a + b, bác thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông có cạnh bằng a – b (cho a > b). Diện tích phần hình còn lại là bao nhiêu? 
A....2𝑎𝑏
Câu 13: Đa thức
4𝑥
2−8𝑥+3 được viết dưới dạng tích hai đa thức là:
A2𝑥+ 1)(2𝑥−3)B.3(2𝑥+ 1)
C2𝑥− 1)(2𝑥−3)D2𝑥+ 1)(2𝑥+3)
Câu 14: Kết quả của phép tính chia
5𝑎
3
𝑏
2𝑎
2
𝑏) là:
A
5
2
.
2
5
𝑎
Câu 15: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
A
3𝑥
2+
5𝑥
 
Gửi ý kiến