Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra chat luong 11 GK1-2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị lê phương
Ngày gửi: 05h:19' 14-11-2017
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2017 - 2018
Môn: Hóa học 11
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 001

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li?
A. Glucozơ B. rượu etylic C. Axeton D. axit clo hiđric
Câu 42: Để điều chế được 1,7 gam NH3 cần V lit N2 ở đktc, biết hiệu suất tính theo N2 bằng 20%. Giá trị của V là :
A. 5,6 B. 11,2 C. 4,48 D. 8,96
Câu 43: Cho sơ đồ phản ứng : Cu + HNO3 ( Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Tổng hệ số các chất sau khi đã cân bằng? ( hệ số là số nguyên tối giản)
A. 10 B. 20 C. 19 D. 12
Câu 44: Cho PTHH: Fe + 6HNO3 ( Fe(NO3)3 + 3NO2 + 2H2O
Tỉ lệ giữa số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 bị khử là:
A. 1:2 B. 1:1 C. 4:1 D. 2:1
Câu 45: Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?
A. BaCl2 và NaNO3 B. BaCl2 và Na2SO4 C. HCl, HNO3 D. NaOH, NaCl
Câu 46: Hòa tan m gam đồng vào dd HNO3 dư thu được 4,48 lít khí NO ( đktc-spkdn) và dd X. Giá trị của m:
A. 6,4 B. 9,6 C. 12,8 D. 19,2
Câu 47: Hoà tan hoàn toàn 23,1g hỗn hợp Al, Mg, Zn, Cu bằng dd HNO3 loãng, dư thu được dung dịch A và hỗn hợp khí B gồm 0,2 mol NO, 0,1 mol N2O (không còn sản phẩm khử khác). Dung dịch A chứa m gam muối. Giá trị của m:
A. 190.9 B. 91,9 C. 191,9 D. 109.9
Câu 48: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí NH3 bằng cách
A. cho N2 tác dụng với H2 (450oC, xúc tác bột sắt).
B. cho muối amoni loãng tác dụng với dung dịch kiềm loãng và đun nóng.
C. cho muối amoni đặc tác dụng với dung dịch axit đặc và đun nóng.
D. nhiệt phân muối (NH4)2CO3.
Câu 49: Cho biết phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là một quá trình thuận nghịch. Biện pháp nào sau đây không làm tăng hiệu suất tổng hợp NH3 ?
A. Tách NH3 ra khỏi hỗn hợp các chất B. Dùng dư N2 hoặc H2
C. Cho thêm chất xúc tác D. Tăng áp suất
Câu 50: Khi cho nitơ phản ứng với kim loại Magie ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm Magie nitrua. Magie nitrua có công thức là:
A. MgN2 B. Mg2N3 C. Mg3N2 D. MgN
Câu 51: Trong dung dịch H2SO4 1M thì nồng độ mol/l của ion H+ là:
A. 2M B. 0,5M C. 3M D. 1M
Câu 52: Trong phân tử NH3, nitơ có số oxi hóa bằng :
A. -3 B. +3 C. +5 D. -5
Câu 53: Dung dịch X có chứa các ion sau: Fe3+ (0,1 mol); Cu2+ (0,2 mol); Cl- (0,2 mol) và NO3- ( x mol). Giá trị của x:
A. 0,3 B. 0,2 C. 0,5 D. 0,4
Câu 54: Để trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V?
A. 200 B. 100 C. 400 D. 300
Câu 55: Dung dịch NH3 có :
A. Tính axit yếu B. Tính bazơ yếu C. Tính axit mạnh D. Tính bazơ mạnh
Câu 56: Cho 200ml dung dịch NH4Cl 1M tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nhẹ. Thể tích khí thoát ra đo ở đktc là:
A. 2,24 lit B. 4,48 lit C. 6,72 lit D. 5,6 lit
Câu 57: Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?
A. H2SO4 trong nước B. NaCl nóng chảy
 
Gửi ý kiến