Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đe kiem tra chinh thuc hóa HK2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Dũng
Ngày gửi: 08h:42' 12-05-2018
Dung lượng: 67.6 KB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD – ĐT ĐẮK LẮK
Trường THPT Trường Chinh
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 104

Cho biết khối lượng các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; S=32;
Cl =35,5; Cu= 64; Ag = 108
(Thí sinh không được sử dụng Bảng HTTH; học sinh làm trên giấy thi)
Họ và tên học sinh: ……………………………………………………..SBD…………………………….
PHẦN I: (5,0 điểm): TRẮC NGHIỆM (20 câu; học sinh khoanh tròn các đáp án đúng trên đề thi)
1. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của V là :
A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60. D. 6,72.
2. Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C4H10O là:
A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.
3. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
A. CnH2n-6 ; n ≤ 6. B. CnH2n+6 ; n 6. C. CnH2n-6 ; n 3. D. CnH2n-6 ; n 6.
4. Dãy các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?
A. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO. B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH.
C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO. D. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.
5. Chỉ Chi dùng duy nhất một thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?
A. Dd Brom. B. Dd HCl. C. Oxi không khí. D. Dd KMnO4.
6. Sản phẩm chính khi cho propan tác dụng với khí Cl2 với tỉ lệ số mol 1:1 là:
A. CH2Cl-CH2-CH2Cl. B. CH3-CH2-CH2Cl. C. CH3 -CH(Cl)-CH3. D. CH3-CH(Cl)-CH2Cl.
7. Cho 14 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp đi qua dung dịch nước brom thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 64 gam Br2. Công thức phân tử của các anken là:
A. C4H8 và C5H10. B. C3H6 và C4H8. C. C2H4 và C3H6. D. C4H8 và C5H10.
8. Phenol (C6H5OH) tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. NaOH, Mg, Br2. B. Na, NaOH, HCl. C. Na, NaOH, Na2CO3 D. K, KOH, Br2.
9. Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, khối lượng ete thu được là:
A. 12,4 gam. B. 9,7 gam. C. 15,1 gam. D. 7 gam.
10. Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây ?
A. Dd NaOH. B. Dd KMnO4. C. Dd Br2. D. Khí H2 ,Ni,to
11. Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc phenyl và ngược lại được chứng minh bởi phản ứng của phenol với:
A. Nước brom và dung dịch NaOH. B. Dung dịch NaOH và fomanđehit.
C. Na và nước brom. D. Dung dịch NaOH và nước brom.
12. Ankađien nào sau đây không phải là ankađien liên hợp?
A. Buta-1,2-đien. B. Hexa-2,4-đien. C. Isopren. D. Buta-1,3-đien.
13. Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?
A. Anđehit axetic. B. Etilen. C. Tinh bột. D. Etylclorua.
14. Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2(Ni, to). Qua hai phản ứng đó chứng tỏ anđehit:
A. Không thể hiện tính oxi hóa và tính khử. B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa.
C. Chỉ thể hiện tính khử. D. Thể hiện tính oxi hóa và tính khử.
15. Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là:
A. 2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓