Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra chương 1 đại số 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Hảo
Ngày gửi: 15h:43' 24-05-2018
Dung lượng: 29.8 KB
Số lượt tải: 688
Số lượt thích: 0 người
Trường: THCS GiaiXuânThứ……ngày……….tháng……..năm 201…
Lớp: 8a…… Kiểmtra 45 phút
Tên:………………………..Môn: Toán- Đạisố8 – Chương I
Điểm
Nhậnxétcủagiáoviên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm). (Gồm 6 câutừcâu 1 đếncâu 6).
Câu 1: Phépnhân3x(2x2 – 4x + 1) đượckếtquảlà:
A. 6x3 – 4x + 1
B. 6x3 – 12x2 + 3x
C. 6x3 + 12x2 – 3x
D. 6x3 + 12x2 + 3x
Câu 2: Giátrịcủabiểuthức x(x – y) + y(x + y) tại x = 3 và y = –4 là:
A. –12       B. –25        C. 12        D. 25
Câu 3: Chọnkếtquảsai:
A. x2 – 10x + 25 = (x – 5)2
B. x2 – 10x + 25 = (5 – x)2
C. x2 – 10x + 25 = – (5 – x)2
D. x2 + 10x + 25 = (5 + x)2
Câu 4: Biết a + b = –5 vàab = 6. Giátrịcủabiểuthức a3 + b3 là:
A. –35        B. 35        C. –30        D. 30
Câu 5: Phântíchđathức x2 + 4x – y2 + 4 thànhnhântử, kếtquảlà:
A. (x + y)(x – y)(x + 1)
B. (x + y + 2)(x – y + 2)
C. 4(x + y)(x – y)
D. (x + y + 2)(x + y – 2)
Câu 6: Kếtquảcủaphép chia x12 : (–x)8 là:
A. x20        B. –x20        C. x4       D. –x4
II. PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm).(Gồm 4 câutừcâu 7 đếncâu 10).
Câu7: (2 điểm).
a) Thựchiệnphépnhân, rútgọn, tínhgiátrịcủabiểuthức:
A = x(x3 + y) – x2(x2 – y) – x2(y – 1) tại x = –10 và y = 5
b) Tìm x, biết: 5x3 – 3x2 + 10x – 6 = 0
c) Tìm x, y biết: x2 + y2 – 2x + 4y + 5 = 0
Câu8: (2 điểm).Phântíchcácđathứcsauthànhnhântử:
a) xy – 3x + 2y – 6
b) x2y + 4xy + 4y – y3
c) x2 + y2 + xz + yz + 2xy
d) x3 + 3x2 – 3x – 1
Câu9: (2 điểm).Thựchiệncácphép chia:
a) (13xy2 + 17xy3 – 18y2) : 6y2
b) (2x2 – 9x2 + 10x – 3) : (x – 3)
Câu10: (1 điểm).
Biết a + b + c = 0. Chứng minh a3 + b3 + c3 = 3abc.
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường: THCS GiaiXuânThứ……ngày……….tháng……..năm 201…
Lớp: 8a…… Kiểmtra 45 phút
Tên:………………………..Môn: Toán- Đạisố8 – Chương I
Điểm
Nhậnxétcủagiáoviên

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm).(Gồm 5 câutừcâu 1 đếncâu 5).
Câu 1: Điềnvàochỗtrống (…) trongcáccâusausaochothíchhợp:
a) (2x + 3y)2 = 4x2 + ……..… + 9y2
b) x2 – 9y2 = (x + …………)(x – …………..)
c) (2x – 1)(4x2 + 2x + 1) = ………..… – 1
d) 8x3 + 27 = (…….… + 3)(4x2 – 6x + 9)
Câu 2: Biết2x(9x – 4) – 3x(6x – 7) = 26. Giátrịcủa x là:
A. –2      B. 2       C.
26
29      D.
26
29

Câu 3: Cho a và b làhaisốtựnhiên. Biết a chia cho 3 dư 2 và b chia cho 3 dư 1. Tích a.b chia cho 3 cósốdưlà:
A. –1      B. 0      C. 1      D. 2
Câu 4:Giátrịcủabiểuthức x2 – xy + x tại x = 100 và y = 11 là:
A. 990       B. 9900       C. 9000       D. 1100
Câu 5: Kếtquảcủaphép chia 20a2b2c2 : 4ab2c là:
A. 5ac2       B. 5abc2       C. 20ac2      D. 5abc
II. PHẦN TỰ LUẬN:(7điểm).(Gồm 4 câutừcâu 6 đếncâu 9).
Câu6: (2điểm). Thựchiệncácphéptính:
a) A = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1)
b) B = (x – 1)3 – 4x(x + 1)( x – 1) + 3(x – 1)(x2 + x + 1)
c) C = (x – y)3 : (y – x)2
d) D = (5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x + 2)
Câu7: (2 điểm).Phântíchcácđathứcsauthànhnhântử:
a) x2 – y2 – 2y – 1
b) x3 – x2 –
 
Gửi ý kiến