Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra chương 1 hoa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Giáp
Ngày gửi: 10h:58' 27-09-2017
Dung lượng: 32.6 KB
Số lượt tải: 2924
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1
MÔN: Hóa 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:........................................................Lớp:.......................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137.

Câu 1: Cho 200 ml dung dịch KOH 0,3M tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch có pH bằng?
A. 1 B. 12 C. 2 D. 13
Câu 2: Chất nào sau đây dẫn được điện?
A. dd HCl B. CaCl2khan C. H2O cất D. C2H5OH
Câu 3: Bao nhiêu chất sau đây là muối axit: KHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2, Na2HPO3, BaCl2, NaHS, K2HPO4.
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 4: Chất nào sau đây là axit?
A. K2CO3 B. NaOH C. KHCO3 D. HCl
Câu 5: Cho 200 ml dung dịch NaOH 0,1M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl CM? Giá trị CM bằng?
A. 0,1M B. 2M C. 1M D. 0,2M
Câu 6: Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+, 0,3 mol, Cl- 0,4 mol, HCO3- x mol. Khi cô cạn dd Y thì khối lượng muối khan thu được là:
A. 37,4g B. 49,8g C. 25,4g D. 30,5g.
Câu 7: Dung dịch X chứa các ion Fe3+; SO42-; NH4+; Cl-. Chia dd X thành hai phần bằng nhau:
Phần 1: tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07g kết tủa.
Phần 2: tác dụng với lượng dư dd BaCl2, thu được 4,66g kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).
A. 3,73g B. 7,04g C. 7,46g D. 3,52g.
Câu 8: Dung dịch HCl 0,001M có pH bằng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9: Dung dịch X có [H+] = 1.10-9 mol/l ; môi trường của X là?
A. Lưỡng tính B. Bazo C. Axit D. Trung tính
Câu 10: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HNO2 B. HF C. Al2(SO4)3 D. CH3COOH
Câu 11: Cho dung dịch X gồm: 0,01 mol Na+; 0,04 mol Mg2+; 0,03 mol NO3-; x mol SO42-. Giá trị x bằng?
A. 0,03 mol B. 0,04 mol C. 0,01 mol D. 0,02 mol
Câu 12: Dung dich axit yếu HF 0,1M có nồng độ ion H+ như thế nào?
A. = 0,1M B. < 0,1M C. > 0,1M D. =0,7M.
Câu 13: Chất nào sau đây là muối trung hòa?
A. Fe2(SO4)3 B. NaHCO3 C. KHSO4 D. NaH2PO4
Câu 14: Dung dịch NaCl 0,1M có pH bằng?
A. 13 B. 1 C. 2 D. 7
Câu 15: Dung dịch X chứa HCl 0,004M và H2SO4 0,003M có pH bằng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 2,15
Câu 16: Chất nào sau đây không dẫn điện?
A. dd HNO3 B. dd NaOH C. C12H22O11 D. dd NaCl
Câu 17: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. NaCl B. KOH C. CH3COOH D. H2SO4
Câu 18: Bao nhiêu chất sau đây là axit nhiều nấc: HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3, H3PO4, CH3COOH, HF, HBr?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 19: Chất nào sau đây là bazo?
A. CH3COOH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓