Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiẻm tra chương 1 số học 6 lần 1 hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chung Kiên
Ngày gửi: 15h:42' 12-10-2019
Dung lượng: 248.5 KB
Số lượt tải: 2020
Số lượt thích: 0 người
Thứ 7, ngày 12 tháng 10 năm 2019
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I- LẦN 1
Họ và tên: ……………………………………..
 Lớp 6....

Điểm
Nhận xét của giáo viênĐỀ BÀI
A. Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trong câu đã chọn
Câu 1:( 0, 5) Cho A = {x N* /x 3} , cách viết nào sau đây đúng?
A. {1;2;3;4} A B. 1 A C. 0 A D. 3 A        
Câu 2: ( 0,5) Số phần tử của tập hợp là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: (1,0) (Hiểu) Đánh dấu “x” thích hợp vào ô trống:
Câu

S

33 . 32 = 3623 . 22 . 24 = 29a3. a2 . a5 = a10x . x5 = x5Câu 4: ( 0,5) Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23 : 22 là :
A. 2 B. 82 C. 14 D. 29
Câu 5: ( 0,5) Cho tập hợp X = Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 6: ( 0,5) Kết quả so sánh hai số 5333 và 3555 là
A. 5333 > 3555 B. 5333 = 3555 C. 5333 3555 D. 5333 < 3555
Câu 7: ( 0,5) Tìm số tự nhiên x, biết 2.x - 17 = 27 thì x nhận giá trị là: Hiểu
A. x = 20 B. x = 17 C. x = 22 D. x = 44
B. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 8 : (3 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
a) 28 . 78 + 28 . 13 + 28 . 9 b) 
c) 11400 : ( ( ( 15 . 3 – 21 ) : 4 ( + 108 (
Câu 9 : (2,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 70 – 5 ( x – 3 ) = 45 b) (x - 10) . 6 = 18 d) 
Câu 10: (0,5 điểm) Tính tổng sau: A = 1 +3+5+7+9+ ….. + 157+159
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Không viết vào phần gạch chéo này

………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………


Thứ ngày tháng 9 năm 2019
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I- LẦN 1
Họ và tên: ……………………………………..
 Lớp 6A ..

Số phách
Điểm
Nhận xét của cô giáo
Số phách
ĐỀ 2
A. Trắc nghiệm ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trong câu đã chọn
Câu 1:( 0, 5) Cho A = {x N* /x 5}, cách viết nào sau đây đúng?
A. {1;2;3;4;5} A B. 6 A C. 0 A D. 3 A        
Câu 2: ( 0,5) Số phần tử của tập hợp là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: (1,0) (Hiểu) Đánh dấu “x” thích hợp vào ô trống:
Câu

S

53 . 52 = 5633 . 32 . 34 = 39m3. m2 . m5 = m10y. y5 = y5 Câu 4: ( 0,5) Kết quả của phép tính 44 : 4+ 33 : 32 là :
 
Gửi ý kiến