Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Công Nhân
Ngày gửi: 10h:01' 31-10-2017
Dung lượng: 66.2 KB
Số lượt tải: 1625
Số lượt thích: 2 người (Thu Thảo, Nguyễn Văn Thới)
KIỂM TRA THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
I.MỨC ĐỘ BIẾT
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ
A. không khí B. NH3 và O2 C. NH4NO2 D. Zn và HNO3 Câu 2: Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng cách nào sau đây?
A. Dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí B. Dùng đồng để khử hết oxi của không khí ở nhiệt độ cao
C. Hóa lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn D. Dùng hiđro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao
Câu 3: Câu nào sau đây sai?
A. Amoniac là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong H2O B. Amoniac là một bazơ
C. Đốt cháy NH3 không có xúc tác thu được N2 và H2O D. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch Câu 4: Khi đốt khí NH3 trong khí clo, khói trắng bay ra là
A. NH4Cl B. HCl C. N2 D. Cl2
Câu 5: Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3?
A. 4 NH3 + 5O2 ( 4NO + 6H2O B. NH3 + HCl ( NH4Cl
C. 8NH3 + 3Cl2 ( 6NH4Cl + N2 D. 2NH3 + 3CuO ( 3Cu + 3H2O + N2
Câu 6: Dung dịch NH3 có thể hòa tan Zn(OH)2 là do
A. Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính B. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan
C. Zn(OH)2 có khả năng tạo thành với NH3 phức chất tan D. NH3 là một hợp chất có cực và làm một bazơ yếu
Câu 7: Hiện tượng nào xảy ra khi dẫn khí NH3 đi qua ống đựng bột CuO nung nóng?
A. Bột CuO từ màu đen sang màu trắng B. Bột CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ, có hơi nước ngưng tụ
C. Bột CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh, có hơi nước ngưng tụ D. Bột CuO không thay đổi màu
Câu 8: Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm, hoá chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính?
A. NaNO3 , H2SO4 đặc B. N2 và H2 C. NaNO3 , N2 , H2 , HCl D. AgNO3 , HCl
Câu 9: Hợp chất nào của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?
A. NO B. NH3 C. NO2 D. N2O5
Câu 10: Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội?
A. Fe, Al B. Cu, Ag, Pb C. Zn, Pb, Mn D. Fe
II. MỨC ĐỘ HIỂU
Câu 1: Với phương trình phản ứng Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O. Hệ số theo thứ tự là :
A. 1,12,2,3,6 B. 8,30,8,3,15 C. 8,30,8,3,9 D. 1,4,1,1,2
Câu 2: Dãy các muối nitrat khi nhiệt phân đều tạo thành muối nitrit là :
A. Mg(NO3)2; Zn(NO3)2; KNO3. B. Ca((NO3)2; Zn(NO3)2; NaNO3. C. Ca(NO3)2; NaNO3; KNO3. D. Cu(NO3)2; Hg(NO3)2; LiNO3.
Câu 3: Cho phản ứng: Fe(OH)2 + HNO3 --> A + NO + H2O. Chất A có thể là
A. Fe(NO3)2. B. Fe(NO2)3. C. Fe(NO3)3. D. Fe(NO2)2.
Câu 4: Có thể nhận ra khí amoniac bằng cách
A. dùng dung dịch HCl đậm đặc. B. dùng dung dịch phenolphtalein. C. dùng quỳ tím ẩm. D. cả A, B, C
Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ amoniac có tính khử?
A. NH3 + HNO3 ( NH4NO3. B. NH3 + H2O NH4+ + OH-. C. 2NH3 + 3Cl2 ( N2 + 6HCl D. NH3 + HCl ( NH4Cl
Câu 6: Khi cho NH3 tác dụng với Cl2 dư, sản phẩm thu được là:
A. HCl, NH4Cl. B. N2, HCl. C. NH4Cl, N2. D. N2, HCl , NH4Cl.
Câu 7:
 
Gửi ý kiến