Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra chương 3 Vật Lí 10 (TL&TN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quốc Đôn
Ngày gửi: 20h:33' 22-01-2009
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 1583
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Thời gian 45 phút
------------o0o-------------

I.Trắc nghiệm
Câu 1: Một vật treo ở đầu một sợi day mềm. Khi vật cân bằng, phát biểu nào sau đây là đúng:
Dây treo trùng với đường thẳng đi qua trọng tâm G của vật
Trọng lực  và lực căng  là hai lực trực đối.

Cả A và B đều đúng.
Câu 2: Ở trường hợp nào sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục:
Lực có giá song song với trục quay
Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay
Lực có giá đi qua trục quay
Lực có giá không song song và không cắt trục quay.


Câu 3: Điều kiện cân bằng của mặt vật rắn có mặt chân đế là:
Đường thẳng đứng đi qua mặt chân đế
Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật gặp mặt chân đế
Đường thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật phải đi qua mặt đất
Tất cả đều sai
Câu 4: Xét vật rắn ở vị trí cân bằng trên một điểm tựa.Nếu đưa vật dời chỗ khỏi vị trí cân cân bằng một khoảng nhỏ rồi thả ra. Phát biểu nào sau đây là sai:
Vật trở lại vị trí cân bằng ta nói rằng vật ở vị trí cân bằng bền.
Vật rời xa vị trí cân bằng ta nói rằng vật ở vị trí cân bằng không bền
Vật cân bằng ở bất kì vị trí nào ta nói rằng vật ở vị trí cân bằng
Vật cân bằng ở bất kì vị trí nào ta nói rằng vật ở vị trí cân bằng phiếm định
Câu 5: Hợp lực của hai lực song song ngược chiều thì:
Giá của hợp lực song song với giá của lực thành phần
Hợp lực cùng chiều với lực thành phần có độ lớn lớn hơn
Có độ lớn bằng hiệu độ lớn giữa hai lực thành phần.
Tất cả đều đúng.
Câu 6: Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên một vật rắn là cân bằng:
Ba lực đồng quy.
Ba lực đồng phẳng
Ba lực đồng phẳng và đồng quy.
Hợp lực của hai lực bất kì cân bằng với lực thứ ba.
Câu 7: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20N, cánh tay đòn của ngẫu lực(khảng cách giữa hai giá của ngẫu lực) là d = 30 cm. Thì momen của ngẫu lực là:
A. M = 0,6(Nm). B. M = 600(Nm). C. M = 6(Nm). D. M = 60(Nm).
Câu 8: Chọn câu đúng. Cánh tay đòn của một lực F đến trục quay O là:
A. khoảng cách từ trục quay O đến ngọn của vectơ lực.
B. khoảng cách từ điểm đặt của lực đến trục quay.
C. khoảng cách từ trục quay O đến đường thẳng mang vectơ lực F.
D. khoảng cách từ truc quay O đến một điểm trên vectơ lực.
Câu 9: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn lần lượt là 5N và 13N. Hợp lực của hai lực có giá trị nào dưới đây?
A. 13,5N. B. 7,5N. C. 20N. D. 5N.
Câu 10: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định nghĩa mômen lực?
A.  . B. F1d1 = F2d2 . C. M = . D. M = Fd.
Câu 11: Điểm đặt hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật rắn có F1=30N, F2=60N và giá của hai lực cách nhau 45cm là:
A. Cách giá F1 25cm. B. Cách giá F1 15cm. C. Cách giá F2 10cm.D. Cách giá F1 30cm.
Câu 12: Chọn câu đúng.
A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.
B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật.
C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.
D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.
Câu 13: Trong hệ SI, đơn vị của mômen lực là:
A. N/m. B. N.m2. C. N.m. D. J/s.
Thanh AB có khối lượng không đáng kể chịu tác dụng của ngẫu lực có độ lớn F như hình vẽ. Dùng thông tin để trả lời câu hỏi 3, 4:
Câu 14: Thanh AB sẽ quay như thế nào:
Quay cùng chiều kim đồng hồ. 
Quay ngược chiều kim đồng hồ
Đứng yên
Quay cùng chiều kim đồng hồ 2
 
Gửi ý kiến