Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra chuong amin- polimer

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chau Kanan
Ngày gửi: 19h:19' 18-11-2016
Dung lượng: 135.6 KB
Số lượt tải: 581
Số lượt thích: 0 người
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
BiẾT 12 câu
AMIN
Định tính
Câu 1: Amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là
A. CnH2n +1 N (n ≥ 1) B. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. CxHyN (x ≥ 1) D. C2H2n - 5N
Câu 2: Trong các chất sau chất nào là anilin ?
A. C6H5NH2. B. C6H5OH. C. CH3COOH. D. CH3OH.
Định lượng
Câu 3:Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào
A. Benzen B. Axit axetic C. Anilin D. Ancol etylic
Liên hệ thực tế:
Câu 4:Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện hút lá của một loại cây như hình vẽ bên dưới. Nguyên nhân chính là do trong khói của lá một loại cây này có chứa chất:
A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin.
/
AMINOAXIT
Định tính
Câu 5:Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử
A. chứa nhóm cacboxyl (-COOH) và nhóm amino (-NH2).B. chỉ chứa nhóm cacboxyl (-COOH).
C. chỉ chứa nhóm amino (-NH2). D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.
Câu 6: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là:
A. CH3COOH B. H2NCH2COOH C. CH3CHO D. CH3NH2
Liên hệ thực tế
Câu 7: Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là
A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa. B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.
C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH. D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

PROTEIN- PEPTIT
Câu 8: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là:
A.màu da cam. B.màu tím. C.màu đỏ. D.màu vàng.
POLYME
Câu 9: Trong phân tử các monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có
A. liên kết bội và vòng benzen B. liên kết đôi và vòng no
C. liên kết đơn và vòng kém bền D. liên kết bội hoặc vòng kém bền
VẬT LIỆU POLIME
Định tính
Câu 10: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là
A. tơ capson B. tơ visco C. tơ nilon- 6,6 D. tơ tằm
Câu 11 :Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng
A.nhiệt phân. B.trao đổi. C.trùng hợp. D.trùng ngưng.
Liên hệ thực tế
Câu 12: Một loại polime được ứng dụng rỗng rãi trong cuộc sống , trong phân tử có chứa nguyên tố clo hãy quan sát hình bên dưới và chọn đáp án đúng:
/
A. P.E B. PVC C.PPF D.PA
HIỂU 16 câu
AMIN
Định tính
Câu 13:Dung dịch Metylamin (CH3NH2) trong nước làm
A. Quỳ tím không đổi màu B. Quỳ tím hóa xanh
C. Phenolphtalein hóa xanh D. Phenolphtalein không đổi màu
Câu 14: Dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch nước của chất nào sau đây?
A. NaOH B. NH3
C. NaCl D. FeCl3 và H2SO4
Câu 15 : Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự
A. NH3< C6H5NH2< CH3NHCH3< CH3CH2NH2. B. NH3< CH3CH2NH2< CH3NHCH3< C6H5NH2.
C. C6H5NH2< NH3< CH3CH2NH2< CH3NHCH3. D. C6H5NH2< NH3< CH3NHCH3< CH3CH2NH2.

Định lượng
Câu 16:Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
AMINOAXIT
Định tính
Câu 17: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là:
A. dd NaOH B. dd HCl C. Natri kim loại D. quỳ tím
Câu 18: Câu nào sau đây không đúng?
A. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
B. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo
 
Gửi ý kiến